Robotar i fokus vid konferens i Vatikanen

Vid en internationell konferens som hålls i februari kommer Vatikanen att dryfta de effekter som artificiell intelligens och robotar har på människornas liv.

När robotarna ständigt blir mer och mer lika människor, måste man ställa sig frågan vad som utgör eller konstituerar en människa, säger franciskanbroder Paolo Benanti, professor i moralteologi och teknologisk etik vid det påvliga Gregoriana-universitetet i Rom. Kyrkan kommer vid konferensen inte att erbjuda färdiga lösningar, utan bidra till diskussionen, enligt Benantis uttalande i Vatikanen på tisdagen.

Franciskanbroder Paolo Benanti.

Just på områden där kontrollen förs över från människan till maskinen, till exempel förarlösa bilar, finns det ”många och brådskande frågor”, menar Benanti. Det gäller också hälso- och sjukvård, som när robotar används inom äldrevården. Benanti uttalade sig i samband med att han presenterade programmet för den årliga konferensen för Påvliga akademin för livet (Pontificia Accademia Pro Vita), som hålls 25–27 februari i Vatikanen. Titeln för konferensen är ”Robotetik, människor, maskiner och hälsa”. Enligt akademins ordförande, ärkebiskop Vincenzo Paglia, kommer en dag att särskilt ägnas unga forskare.

Den påvliga Livets akademi firar under år 2019 sin 25-åriga tillvaro. Den grundades den 11 februari 1994 under påven Johannes Paulus II:s pontifikat. Enligt uppgifter från Vatikanen har akademin för närvarande 151 medlemmar från alla fem kontinenter. Bland medlemmarna finns läkare, teologer, biologer, naturvetare och humanister. Akademin syftar till att gynna interkulturell, interreligiös och interdisciplinär dialog och främjar framför allt värnandet av det mänskliga livet.

Under påven Franciskus blev det en ny inriktning. Det klassiska fokuset på teman som abort eller dödshjälp vidgades, och nu behandlas även ämnen som flyktingfrågan, debatten om dödsstraff samt vapenhandel.

Kathpress 2019-01-15