Påven uppmuntrar unga människor att engagera sig i idrott

”Fotboll är en lagsport, du kan inte ha roligt ensam och det är bra i ett samhälle som fokuserar på det egna jaget” var ett av påven Franciskus budskap till 6000 unga människor på ett möte den 24 maj. Påven var inbjuden talare på mötet som arrangerats av den italienska sporttidningen La Gazzetta dello Sport i samarbete med Italian Gamer Federation of Soccer.

Påven betonade att fotboll är en lek, ett spel och att det är det som ger sporten dess skönhet. Många gånger har leken förvandlats till en våldsam konkurrens som skapar bitterhet bland såväl spelare som föräldrar och tränare. Det ger fläckar på sportens skönhet, menade påven.

Lär barnen värdet i sporten och uppmuntra dem, särskilt vid nederlag ”för efter spelet väntar ett liv på dem, sade påven. ”Allt vad ni säger och gör och hur ni säger det är en lärdom för era idrottande ungdomar och lämnar ett outplånligt spår på gott och på ont.”

Red. 2019-05-28

Nyheten från The Tablet återfinns via nedanstående länk

https://www.thetablet.co.uk/news/11722/pope-sport-strengthens-friendships-brings-out-best-of-body-mind