Påven utser kvinna till hög diplomatisk tjänst

Påven Franciskus har krossat glastaket genom att utse den första kvinnliga chefen vid Heliga stolens statssekretariat rapporterar den brittiska tidskriften The Tablet genom Christopher Lamb.

Dr Francesca Di Giovanni kommer att ha en senior diplomatroll som ny avdelningschef för utrikesavdelningen med ansvar för arbetet med internationella organisationer däribland FN. Hon blir därmed en av två vice utrikesministrar vid Heliga stolens utrikesministerium.

Dr Francesca di Giovanni. Foto: Vatican News.

Dr Di Giovanni har arbetat med multinationella organ för migranter och flyktingar, internationell humanitär rätt, kommunikation, privat internationell rätt, kvinnors status, immaterialrätt och turism.

”Det är första gången en kvinna har fått en chefsposition vid statssekretariatet och den Helige fadern har gjort ett beslut utan motstycke, som visar en uppmärksamhet gentemot kvinnor” säger dr Di Giovanni. ”Men ansvaret hänger ihop med arbetet och inte med att vara kvinna.”

Påven har tidigare utsett flera kvinnor till ledande positioner vid Heliga stolen däribland chefen för Vatikanmuseet, två rådgivare till troskongregationen och biskopssynodens sekretariat, avdelningschefer för dikasteriet för lekfolk och chefen för Heliga stolens presskontor.

Den traditionella förutsättningen för att inneha chefspositioner Heliga stolens hierarkier är att tillhöra prästerskapet, men påven har gjort avsteg från detta genom att utse lekmän till toppositioner i några av Vatikanens avdelningar.

”Jag vill gärna återkomma till de ord som den Helige fadern sa i sin predikan på nyårsdagen, där han gav en ”hyllning” till kvinnans roll genom att säga att kvinnor är givare och medlare av fred och ska vara fullt inkluderade i beslutsprocesser. När kvinnor kan dela med sig av sina gåvor kommer världen att vara mer förenad, mer fredlig” sade Dr Di Giovanni. ”Och jag vill bidra till Helige faderns vision tillsammans med kollegorna på statssekretariatet, men också med andra kvinnor som arbetar med att bygga gemenskap på ett internationellt plan.”

Red. 2020-01-16

Nyheten från The Tablet återfinns i sin helhet här