Påven varnar för ”nya spänningar” om USA flyttar sin ambassad till Jerusalem

Den 6 december vädjade påven Franciskus till världens ledare att respektera Jerusalems status quo i enlighet med gällande FN-resolutioner och att låta ”klokhet och försiktighet ta överhanden i syfte att inte lägga till nya spänningsfaktorer” i Mellanöstern ”i en värld som redan skakats och sårats av många grymma konflikter”.

Hans budskap riktade sig tydligt till USA:s president Donald J. Trump, som enligt uppgift avser att samma dag proklamera att USA erkänner Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad från Tel Aviv till den heliga staden, en omkastning av sju decenniers amerikansk utrikespolitik. Påven riktar sig rätt och slätt till presidenten, utan att namnge honom, och varnar för att det kommer att leda till ännu mera konflikter i det Heliga landet och Mellanöstern.

Påven gjorde uttalandet i slutet av sin offentliga veckoaudiens på onsdagen i Vatikanen. Han berättade för tusentals pilgrimer från alla kontinenter om sin ”djupa oro” inför den föreslagna ändring av USA:s politik beträffande Jerusalem, staden som är helig för judar, kristna och muslimer. Medan västra Jerusalem är säte för Israels regering, betraktar palestinierna östra Jerusalem som huvudstad i en framtida palestinsk stat. Enligt BBC skulle USA komma att bli den första staten att formellt erkänna Jerusalem som Israels huvudstad sedan landet 1948 förklarade sig självständigt.

Påven sade: ”Jag kan inte tiga om min djupa oro för den situation som utvecklats under den senaste tiden och på samma gång vill jag uttrycka en helhjärtad vädjan för att säkerställa att alla har en förpliktelse att respektera stadens status quo, i enlighet med tillämpliga FN-resolutioner. Jerusalem är en helig stad, med platser som är heliga för judar, kristna och muslimer […] jag ber till Gud att denna identitet måtte bevaras och stärkas till förmån för Heliga landet, Mellanöstern och hela världen, att klokhet och försiktighet måtte råda så att inte nya spänningar uppstår i en värld som redan skakas och plågas av många blodiga konflikter.”

Nyheten att president Trump avser att flytta USA:s ambassad, en process som torde komma att ta flera år i anspråk, har vållat starka protester, inte bara från palestinierna, utan även från arabvärlden och Europeiska unionen, som varnar för att beslutet kan komma att skjuta hela fredsprocessen i hela Mellanöstern i sank. Den Heliga stolen har länge varit emot någon som helst förändring av Jerusalems status.

Tidigare på morgonen, i ett möte som kom att äga rum innan Trumps avsikter blivit offentliggjorda, hälsade påven en grupp palestinska religiösa och intellektuella ledare och upprepade sin vädjan om en dialog i Heliga landet, som respekterar rättigheterna för alla som lever där. Han uttryckte en förhoppning om ”fred och framgång” för det palestinska folket.

America, 2017-12-06