Påvens appell till klimatkonferensen i Marrakech

Påven Franciskus har sänt en appell till deltagarna i den klimatkonferens i Marrakech som skall följa upp de mål som sattes upp i klimatavtalet i Paris. Denna uppgift får politikerna inte helt och hållet överlämna åt experterna, står det i påvens budskap. I stället är det nödvändigt med ”kontinuerligt politiskt stöd och uppmuntran” skriver påven. Klimatavtalet i Paris har tecknat en ”tydlig väg”, som hela det internationella samfundet måste följa. Han hoppas, att konferensens deltagare låter sig vägledas av insikten att ”att var och en av oss måste befrämja en ’kultur av omsorg'”.

Franciskus kräver samtidigt internationell solidaritet med de fattigaste, som är särskilt drabbade av konsekvenserna av klimatförändringen. Arbetet med klimatet får inte inskränka sig till enbart en teknisk och ekonomisk dimension, säger påven. Man måste också beakta etiska och sociala aspekter.

Konferensen i Marrakech, som inleddes den 7 november, skall utarbeta konkreta klimatplaner för industriländerna. I Paris beslutades att klimatmålet skulle sättas så att värmeökningen på jorden inte fick överskrida 2 grader jämfört med förindustriella värden. Hittills har 94 stater förpliktigat sig att genomföra nödvändiga minskningar i utsläppen av växthusgaser.

I sin encyklika Laudato si från 2015 uppmanade påven till kamp mot följderna av klimatförändringen.

Kathipress 2016-11-15