Påvens avgångstal

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI förklarade på måndagsmorgonen inför en grupp kardinaler i ett tal på latin att han avgår. Se påvens avgångstal här:

https://www.rainews.rai.it/it/video.php?id=32400

Tidskriften Signums redaktion har översatt avgångstalet (från Vatikanradions engelska avdelning):

Kära bröder,

jag har sammankallat er till detta konsistorium, inte bara för tre kanoniseringar, utan också för att meddela er ett beslut av stor betydelse för kyrkans liv. Efter att vid flera tillfällen ha rannsakat mitt samvete inför Gud, har jag kommit till visshet om att mina krafter, på grund av hög ålder, inte längre lämpar sig för ett adekvat [adequate] utövande av Petri ämbete.

Jag är väl medveten om att detta ämbete, på grund av dess inneboende andliga natur, inte skall utföras bara med ord och handling, utan även med bön och lidande.

I dagens värld, utsatt för så många snabba förändringar och skakad av frågor av djup betydelse för trons liv, är det, för att kunna utöva Petri ämbete och förkunna evangeliet, nödvändigt med både kroppslig och själslig styrka, en styrka som under de senaste månaderna försämrats hos mig i den utsträckning att jag måste inse min oförmåga att på ett tillfredsställande [adequate] sätt kunna utöva ämbetet som anförtrotts mig.

Av denna anledning, och väl medveten om allvaret i denna handling, förklarar jag i full frihet att jag avgår från mitt ämbete som biskop av Rom, och Petrusämbetet som anförtrotts mig av kardinalerna den 19 april 2005. På så sätt, att från och med den 28 februari 2013, kl. 20:00, kommer Heliga stolen, den helige Petrus stol, att vara vakant och en konklav som kommer att välja den nye påven måste sammankallas av dem vars uppdrag det är.

Kära bröder, jag tackar ödmjukast för all den kärlek och det arbete som ni har stöttat mig med i min tjänst och jag ber om förlåtelse för alla mina brister.

Och nu, låt oss anförtro den heliga kyrkan åt omsorgen hos vår överstepräst, vår Herre Jesus Kristus och bönfalla hans heliga moder Maria, att hon må hjälpa kardinalerna med hennes moderliga omsorg, i valet av ny påve. Vad det gäller mig själv, vill jag också i framtiden hängivet tjäna Guds heliga kyrka genom ett liv ägnat åt bön.

Från Vatikanen, 10 februari 2013

Benedictus XVI

https://www.svd.se/nyheter/utrikes/vadslagningen-om-naste-pave-i-gang_7905212.svd

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI förklarade på måndagsmorgonen inför en grupp kardinaler i ett tal på latin att han avgår. Se påvens avgångstal här:

https://www.rainews.rai.it/it/video.php?id=32400

Tidskriften Signums redaktion har översatt avgångstalet (från Vatikanradions engelska avdelning):

Kära bröder,

jag har sammankallat er till detta konsistorium, inte bara för tre kanoniseringar, utan också för att meddela er ett beslut av stor betydelse för kyrkans liv. Efter att vid flera tillfällen ha rannsakat mitt samvete inför Gud, har jag kommit till visshet om att mina krafter, på grund av hög ålder, inte längre lämpar sig för ett adekvat [adequate] utövande av Petri ämbete.

Jag är väl medveten om att detta ämbete, på grund av dess inneboende andliga natur, inte skall utföras bara med ord och handling, utan även med bön och lidande.

I dagens värld, utsatt för så många snabba förändringar och skakad av frågor av djup betydelse för trons liv, är det, för att kunna utöva Petri ämbete och förkunna evangeliet, nödvändigt med både kroppslig och själslig styrka, en styrka som under de senaste månaderna försämrats hos mig i den utsträckning att jag måste inse min oförmåga att på ett tillfredsställande [adequate] sätt kunna utöva ämbetet som anförtrotts mig.

Av denna anledning, och väl medveten om allvaret i denna handling, förklarar jag i full frihet att jag avgår från mitt ämbete som biskop av Rom, och Petrusämbetet som anförtrotts mig av kardinalerna den 19 april 2005. På så sätt, att från och med den 28 februari 2013, kl. 20:00, kommer Heliga stolen, den helige Petrus stol, att vara vakant och en konklav som kommer att välja den nye påven måste sammankallas av dem vars uppdrag det är.

Kära bröder, jag tackar ödmjukast för all den kärlek och det arbete som ni har stöttat mig med i min tjänst och jag ber om förlåtelse för alla mina brister.

Och nu, låt oss anförtro den heliga kyrkan åt omsorgen hos vår överstepräst, vår Herre Jesus Kristus och bönfalla hans heliga moder Maria, att hon må hjälpa kardinalerna med hennes moderliga omsorg, i valet av ny påve. Vad det gäller mig själv, vill jag också i framtiden hängivet tjäna Guds heliga kyrka genom ett liv ägnat åt bön.

Från Vatikanen, 10 februari 2013

Benedictus XVI

https://www.svd.se/nyheter/utrikes/vadslagningen-om-naste-pave-i-gang_7905212.svd