Påvens dokument efter Amazonassynoden nu offentligt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I dag, onsdag den 12 februari klockan 12:00, offentliggjordes i Rom dokumentet Querida Amazonía (Kära Amazonas), en så kallad apostolisk uppmaning (Exhortatio apostolica) skriven av påven Franciskus. Dokumentet utgör påvens egen uppföljning och kommentar till slutdokumentet från den särskilda biskopssynod om katolska kyrkans liv och verksamhet i Amazonasregionen som hölls under tre veckor i oktober i höstas i Vatikanen.

Intresset har varit stort inför dagens offentliggörande av påvens dokument Querida Amazonía, inte minst när det gäller hur påven skulle ställa sig till synodens överväganden vad gäller frågorna om gifta präster och kvinnliga diakoner. Så för att säga det genast på en gång: påven Franciskus tar inte upp synodens förslag om gifta präster och kvinnliga diakoner i sitt nya dokument.

Påvens dokument Querida Amazonía finns tillgängligt i sin helhet på engelska via denna länk:

https://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html

 

En utförlig redogörelse på svenska av påvens nya dokument finner man på Vatican News via denna länk: https://www.vaticannews.va/sv/paven/news/2020-02/apostolisk-uppmaning-synod-amazonas-sammanfattning.html

 

 

Bakgrund

Under mottot ”Amazonas – nya vägar för kyrkan och för en fullödig ekologi” behandlade höstens synod i Vatikanen bland annat de ekologiska och sociala konsekvenserna av rovdriften i Amazonas, och man reflekterade över kyrkans verksamhet bland urbefolkningarna. I sitt slutdokument uttalade sig de 280 synoddeltagarna, på grund av den stora prästbristen i avlägsna regioner, för att i vissa fall göra undantag från det obligatoriska celibatet för präster (s k viri probati genom att prästviga gifta diakoner). Dessutom pläderade synoden för en förstärkt roll för ordenssystrar och andra kvinnor som leder lokala församlingar och har andra viktiga uppgifter i katolska kyrkan i Amazonas. Synoden uppmanade dessutom till förnyade reflektioner över möjligheten att viga kvinnor till diakoner, och man förespråkade ett förstärkt erkännande av urbefolkningens egna traditioner inom kyrkan.

 

Kort summering av innehållet i påvens dokument Querida Amazonía

Det i dag offentliggjorda påvliga dokumentet Querida Amazonía är 38 sidor långt och det är indelat i fyra huvudavsnitt, centrerade kring fyra olika drömmar inför framtiden. I inledningen av dokumentet skriver påven att han har valt att inte citera någonting direkt ur synodens slutdokument, eftersom han vill uppmuntra till att man själv läser synodens slutdokument (nr 3). Påven uttrycker sin förhoppning om att synodens arbete ska komma att bära rika frukter och kunna tillämpas inte bara i Amazonas utan också för kyrkan över hela världen (nr 4). Samtidigt framhåller påven att kyrkan behöver ha egna distinkta kulturella drag i de olika kulturerna. (nr 6)

Det första huvudavsnittet (A Social Dream) är en dröm om en framtid med social rättvisa. Avsnittet reflekterar över följderna av koloniseringen av urbefolkningarnas områden. Både nationella och internationella företag i området uppvisar stora brister när det gäller att respektera urbefolkningarnas rättigheter. Kolonialtänkandets mentalitet måste brytas och ett nytt sinne för solidaritet och rättvisa växa fram, en uppgift som kyrkan med profetisk röst måste ställa sig bakom.

Det andra huvudavsnittet (A Cultural Dream) är en dröm om en framtida kultur präglad av de rika lärdomar som finns att hämta ur urbefolkningarnas egen kultur. Avsnittet betonar faran av att vilja leva sitt liv utan historiska rötter.

Det tredje huvudavsnittet (An Ecological Dream) är en dröm om en ekologiskt hållbar framtid. I denna del lyser påvens eget starka engagemang för miljöfrågorna fram, så som det kom till uttryck i hans encyklika Laudato si från år 2015.

Det fjärde huvudavsnittet (An Ecclesial Dream) är en dröm om kyrkans framtida liv i Amazonas. Centrum i kyrkans liv är evangeliets goda budskap om frälsning, inte en samling moraliska regler. (nr 63) Frågan om trons inkulturation tas också upp i detta avsnitt av dokumentet, och det talas om behovet av en modig öppenhet för Andens verkande, så att evangeliseringen inte är bunden till enbart en enda specifik kultur. Här kommer också påven in på frågan om hur urbefolkningarnas egna sakrala symboler kan tas till vara,  ”renas och utvecklas” , så att risken för avgudadyrkan undviks. (nr 79) Likaså kommer påven här in på frågan om hur man kan främja utbildningen av präster från urbefolkningarna, hur ordenslivet kan främjas, och hur kvinnornas roll kan stärkas i kyrkans liv i Amazonasregionen.

Tilläggas kan, slutligen, att påven blev färdig med sitt dokument Querida Amazonía den 27 december, och sedan dess har dokumentet gått vidare till Troskongregationen och översatts till en rad olika språk. I en del medier har det förekommit rykten om att några avsnitt av påvens nya dokument som gäller frågan om prästernas celibat skulle ha förändrats som en reaktion på en bok, Des profondeurs de nos cœurs, som publicerades på franska i januari i år av kuriekardinal Robert Sarah. Dessa rykten är felaktiga; påvens dokument har inte förändrats sedan han färdigställde det den 27 december.

Red. 2020-02-12, klockan 12:05

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I dag, onsdag den 12 februari klockan 12:00, offentliggjordes i Rom dokumentet Querida Amazonía (Kära Amazonas), en så kallad apostolisk uppmaning (Exhortatio apostolica) skriven av påven Franciskus. Dokumentet utgör påvens egen uppföljning och kommentar till slutdokumentet från den särskilda biskopssynod om katolska kyrkans liv och verksamhet i Amazonasregionen som hölls under tre veckor i oktober i höstas i Vatikanen.

Intresset har varit stort inför dagens offentliggörande av påvens dokument Querida Amazonía, inte minst när det gäller hur påven skulle ställa sig till synodens överväganden vad gäller frågorna om gifta präster och kvinnliga diakoner. Så för att säga det genast på en gång: påven Franciskus tar inte upp synodens förslag om gifta präster och kvinnliga diakoner i sitt nya dokument.

Påvens dokument Querida Amazonía finns tillgängligt i sin helhet på engelska via denna länk:

https://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html

 

En utförlig redogörelse på svenska av påvens nya dokument finner man på Vatican News via denna länk: https://www.vaticannews.va/sv/paven/news/2020-02/apostolisk-uppmaning-synod-amazonas-sammanfattning.html

 

 

Bakgrund

Under mottot ”Amazonas – nya vägar för kyrkan och för en fullödig ekologi” behandlade höstens synod i Vatikanen bland annat de ekologiska och sociala konsekvenserna av rovdriften i Amazonas, och man reflekterade över kyrkans verksamhet bland urbefolkningarna. I sitt slutdokument uttalade sig de 280 synoddeltagarna, på grund av den stora prästbristen i avlägsna regioner, för att i vissa fall göra undantag från det obligatoriska celibatet för präster (s k viri probati genom att prästviga gifta diakoner). Dessutom pläderade synoden för en förstärkt roll för ordenssystrar och andra kvinnor som leder lokala församlingar och har andra viktiga uppgifter i katolska kyrkan i Amazonas. Synoden uppmanade dessutom till förnyade reflektioner över möjligheten att viga kvinnor till diakoner, och man förespråkade ett förstärkt erkännande av urbefolkningens egna traditioner inom kyrkan.

 

Kort summering av innehållet i påvens dokument Querida Amazonía

Det i dag offentliggjorda påvliga dokumentet Querida Amazonía är 38 sidor långt och det är indelat i fyra huvudavsnitt, centrerade kring fyra olika drömmar inför framtiden. I inledningen av dokumentet skriver påven att han har valt att inte citera någonting direkt ur synodens slutdokument, eftersom han vill uppmuntra till att man själv läser synodens slutdokument (nr 3). Påven uttrycker sin förhoppning om att synodens arbete ska komma att bära rika frukter och kunna tillämpas inte bara i Amazonas utan också för kyrkan över hela världen (nr 4). Samtidigt framhåller påven att kyrkan behöver ha egna distinkta kulturella drag i de olika kulturerna. (nr 6)

Det första huvudavsnittet (A Social Dream) är en dröm om en framtid med social rättvisa. Avsnittet reflekterar över följderna av koloniseringen av urbefolkningarnas områden. Både nationella och internationella företag i området uppvisar stora brister när det gäller att respektera urbefolkningarnas rättigheter. Kolonialtänkandets mentalitet måste brytas och ett nytt sinne för solidaritet och rättvisa växa fram, en uppgift som kyrkan med profetisk röst måste ställa sig bakom.

Det andra huvudavsnittet (A Cultural Dream) är en dröm om en framtida kultur präglad av de rika lärdomar som finns att hämta ur urbefolkningarnas egen kultur. Avsnittet betonar faran av att vilja leva sitt liv utan historiska rötter.

Det tredje huvudavsnittet (An Ecological Dream) är en dröm om en ekologiskt hållbar framtid. I denna del lyser påvens eget starka engagemang för miljöfrågorna fram, så som det kom till uttryck i hans encyklika Laudato si från år 2015.

Det fjärde huvudavsnittet (An Ecclesial Dream) är en dröm om kyrkans framtida liv i Amazonas. Centrum i kyrkans liv är evangeliets goda budskap om frälsning, inte en samling moraliska regler. (nr 63) Frågan om trons inkulturation tas också upp i detta avsnitt av dokumentet, och det talas om behovet av en modig öppenhet för Andens verkande, så att evangeliseringen inte är bunden till enbart en enda specifik kultur. Här kommer också påven in på frågan om hur urbefolkningarnas egna sakrala symboler kan tas till vara,  ”renas och utvecklas” , så att risken för avgudadyrkan undviks. (nr 79) Likaså kommer påven här in på frågan om hur man kan främja utbildningen av präster från urbefolkningarna, hur ordenslivet kan främjas, och hur kvinnornas roll kan stärkas i kyrkans liv i Amazonasregionen.

Tilläggas kan, slutligen, att påven blev färdig med sitt dokument Querida Amazonía den 27 december, och sedan dess har dokumentet gått vidare till Troskongregationen och översatts till en rad olika språk. I en del medier har det förekommit rykten om att några avsnitt av påvens nya dokument som gäller frågan om prästernas celibat skulle ha förändrats som en reaktion på en bok, Des profondeurs de nos cœurs, som publicerades på franska i januari i år av kuriekardinal Robert Sarah. Dessa rykten är felaktiga; påvens dokument har inte förändrats sedan han färdigställde det den 27 december.

Red. 2020-02-12, klockan 12:05