Muslimer hjälper katoliker med kyrkbygge i Pakistan

Muslimer i den pakistanska staden Gujranwala hjälper kristna att återuppbygga en katolsk kyrka. Gujranwala ligger ungefär 8 mil norr om den stora staden Lahore.

Kyrkoherden Samran Anwar i Sankt Josefs församling i Gujranwala lade grundstenen för kyrkan i november förra året. Han beskrev muslimernas engagemang i kyrkobygget, som ett exempel på sann kärlek och broderskap. Deras bidrag för detta heliga ändamål kommer aldrig att glömmas.

Församlingen grundades 1953 av belgiska kapucinmissionärer. Den lokala muslimska befolkningen betonar att de vill hjälpa till med kyrkbygget för ett visa vikten av att kunna leva i fred med andra. De hoppas att andra ser hur muslimer och kristna kan leva i harmoni och fred.

Red. 2019-02-16

Nyheten från UCA News återfinns i sin helhet här