Utbrända ordenssystrar får stöd

Att ordenssystrar drabbas av utbrändhet, och att systrar som lämnar sin orden får problem kan man läsa om i Donne Chiesa Mondo, en månatlig bilaga till Vatikanens officiella tidning Osservatore Romano, med särskilt fokus på kvinnor. Genom ett nytt initiativ från Generalpriorinnornas internationella sammanslutning kommer under tre år en särskild kommission att behandla problemet med utbrändhet.

Påven har även låtit öppna ett centrum i Rom för ex-systrar. Många lämnar sina ordnar, framför allt i Europa, och i Italien har man uppmärksammat att situationen är extra besvärlig för de systrar som har ursprung i andra delar av världen. Det förekommer att deras överordnade behåller deras identitetspapper, när de lämnar orden. Den brasilianske kardinalen João Braz de Aviz, prefekt för Kongregationen för det gudsvigda livet och sammanslutningar för apostoliskt liv, välkomnar påvens åtgärd.

Syster Maryanne Lounghry, australiensisk psykolog och universitetslärare, kritiserar organisationskulturen inom de religiösa kongregationerna. Man lever utan kontroll över sitt eget liv, med oklara regler, och kanske i en församling där kyrkoherden har absolut makt.

Donne Chiesa Mondo rapporterade för några år sedan om hur systrar utnyttjades till hushållsarbete inom kyrkans hierarki, och då speciellt av kardinaler.

Red. 2020-02-17

Detta är ett nyhetsreferat från nätportalen Vie Religieuse och texten återfinns i sin helhet här