Påvens hållning angående kriget i Ukraina

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Angående kriget i Ukraina, säger påven Franciskus att han är ”emot att vända en komplex situation till en distinktion mellan good or bad guys” (bra eller dåliga killar) – enligt en intervju publicerad i jesuittidskriften La Civiltà Cattolica.

”Här finns inga metafysiskt good guys and bad guys, sade han, och upprepade sin uppfattning som först uttalades 2014, om att ”vi erfar ett tredje världskrig som utkämpas bit för bit”.

”Medan vi åser grymheten hos ryska trupper, ska vi inte glömma problemen, utan försöka att lösa dem”, fortsatte påven, och ansåg att det var ”som om historien predisponerat Ukraina till att vara ett heroiskt land” som fallit offer för världskrisen.

”Vad som står framför våra ögon är en situation med världskrig, globala intressen, vapenförsäljning och geopolitisk appropriering, något som gör ett heroiskt folk till martyrer.

Påven tillade att hans möte med patriark Kirill av Moskva som var planerat till den 14 juni, inte har ställts in men skjutits upp. Han sade att han fortfarande hoppas få möta patriarken i samband med ett besök i Kazakstan i september.

Som en åtgärd, uppenbarligen menad som ett bestridande av anklagelser om tvetydighet, har Franciskus anvisat en grupp kardinaler att klargöra katolsk doktrin om rättfärdigt krig. Detta enligt en ukrainsk akademiker och social aktivist som talade med honom vid en informell audiens den 8 juni.

I en artikel för Religious Information Service i Ukraina, sade Myroslav Marynovych, vicerektor för ukrainska katolska universitetet, att en liten delegation besökte Franciskus ”och lyfte frågan om tvetydigheten i katolsk doktrin angående begreppen ”rättfärdigt krig” och ”rättfärdig fred”.

”Påven reagerade aktivt på denna framställan och höll med om att ett sådant klargörande är nödvändigt”, skrev Marynovych, och tillade att påven ”redan hade instruerat några kardinaler att studera detta ämne djupare”. Påven Franciskus har i Ukraina fått kritik för sin diplomatiska hållning till kriget, och anklagats för att ha misslyckats med att tydligt fördöma den ryska invasionen.

”Den Heliga fadern inledde mötet med följande ord: ’Vi kan samtala så mycket som vi behöver’, vilket entydigt vittnade om att påven ville lyssna till oss och förstå allt det karaktäristiska i den ukrainska uppfattningen”, enligt Marynovych. Delegaterna sade att Vatikanen uppfattade Ukraina ”genom det ryska prismat”, och att ”tiden har kommit för Vatikanen att utarbeta sin egen policy angående Ukraina, en som inte härleds till dess ryska policy.

De manade också Franciskus att stödja Ukrainas ansökan till ett fullvärdigt medlemskap i EU, och berättade att han gick med på att uttrycka sitt stöd i samband med ett möte med presidenten för EU-kommissionen den 10 juni. Heliga stolens pressavdelning har efter detta möte sedan bekräftat att man då bland annat hade diskuterat kriget i Ukraina, slutsatserna från Konferensen om Europas framtid och konsekvenserna för EU:s framtid.

Som svar till den ukrainska delegationen, ”räknade påven Franciskus upp alla de steg han tagit, baserat på hans entydiga vilja att stödja ukrainare som fallit offer för detta brutala och orättfärdiga krig”, inklusive att sända dit kardinaler och genomföra diplomatiska insatser.

Delegaterna upprepade också påven Franciskus stående inbjudan till Kiev, och påminde honom om att ”alla påvar som besökt Ukraina senare har blivit helgon” – syftande på den helige Johannes Paulus II.

Red. 2022-06-16

Detta är ett referat av en nyhetstext från The Tablet. Originalet återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Angående kriget i Ukraina, säger påven Franciskus att han är ”emot att vända en komplex situation till en distinktion mellan good or bad guys” (bra eller dåliga killar) – enligt en intervju publicerad i jesuittidskriften La Civiltà Cattolica.

”Här finns inga metafysiskt good guys and bad guys, sade han, och upprepade sin uppfattning som först uttalades 2014, om att ”vi erfar ett tredje världskrig som utkämpas bit för bit”.

”Medan vi åser grymheten hos ryska trupper, ska vi inte glömma problemen, utan försöka att lösa dem”, fortsatte påven, och ansåg att det var ”som om historien predisponerat Ukraina till att vara ett heroiskt land” som fallit offer för världskrisen.

”Vad som står framför våra ögon är en situation med världskrig, globala intressen, vapenförsäljning och geopolitisk appropriering, något som gör ett heroiskt folk till martyrer.

Påven tillade att hans möte med patriark Kirill av Moskva som var planerat till den 14 juni, inte har ställts in men skjutits upp. Han sade att han fortfarande hoppas få möta patriarken i samband med ett besök i Kazakstan i september.

Som en åtgärd, uppenbarligen menad som ett bestridande av anklagelser om tvetydighet, har Franciskus anvisat en grupp kardinaler att klargöra katolsk doktrin om rättfärdigt krig. Detta enligt en ukrainsk akademiker och social aktivist som talade med honom vid en informell audiens den 8 juni.

I en artikel för Religious Information Service i Ukraina, sade Myroslav Marynovych, vicerektor för ukrainska katolska universitetet, att en liten delegation besökte Franciskus ”och lyfte frågan om tvetydigheten i katolsk doktrin angående begreppen ”rättfärdigt krig” och ”rättfärdig fred”.

”Påven reagerade aktivt på denna framställan och höll med om att ett sådant klargörande är nödvändigt”, skrev Marynovych, och tillade att påven ”redan hade instruerat några kardinaler att studera detta ämne djupare”. Påven Franciskus har i Ukraina fått kritik för sin diplomatiska hållning till kriget, och anklagats för att ha misslyckats med att tydligt fördöma den ryska invasionen.

”Den Heliga fadern inledde mötet med följande ord: ’Vi kan samtala så mycket som vi behöver’, vilket entydigt vittnade om att påven ville lyssna till oss och förstå allt det karaktäristiska i den ukrainska uppfattningen”, enligt Marynovych. Delegaterna sade att Vatikanen uppfattade Ukraina ”genom det ryska prismat”, och att ”tiden har kommit för Vatikanen att utarbeta sin egen policy angående Ukraina, en som inte härleds till dess ryska policy.

De manade också Franciskus att stödja Ukrainas ansökan till ett fullvärdigt medlemskap i EU, och berättade att han gick med på att uttrycka sitt stöd i samband med ett möte med presidenten för EU-kommissionen den 10 juni. Heliga stolens pressavdelning har efter detta möte sedan bekräftat att man då bland annat hade diskuterat kriget i Ukraina, slutsatserna från Konferensen om Europas framtid och konsekvenserna för EU:s framtid.

Som svar till den ukrainska delegationen, ”räknade påven Franciskus upp alla de steg han tagit, baserat på hans entydiga vilja att stödja ukrainare som fallit offer för detta brutala och orättfärdiga krig”, inklusive att sända dit kardinaler och genomföra diplomatiska insatser.

Delegaterna upprepade också påven Franciskus stående inbjudan till Kiev, och påminde honom om att ”alla påvar som besökt Ukraina senare har blivit helgon” – syftande på den helige Johannes Paulus II.

Red. 2022-06-16

Detta är ett referat av en nyhetstext från The Tablet. Originalet återfinns i sin helhet här