Påven kritiserar Synodala vägen i Tyskland

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en längre intervju med påven Franciskus, som offentliggjordes i förrgår den 14 juni (se: https://signum.se/paven-franciskus-i-ny-stor-intervju/) kritiserade påven oväntat tydligt Synodala vägen inom den katolska kyrkan i Tyskland. Synodala vägen är ett eget reforminitiativ som har vuxit fram inom den katolska kyrkan i Tyskland, men som senare också har kopplats samman med den globala synodala process som har startats av påven Franciskus. Det har redan tidigare varit känt att påven är kritisk till olika aspekter av Synodala vägen i Tyskland, men detta är första gången som han tydligt yttrar sin kritik offentligt.

Påvens kritik mot Synodala vägen gäller i synnerhet själva det arbetssätt som man använder sig av. Men även innehållsligt är påven kritisk till utvecklingen av Synodala vägen. Och inte minst är han besviken på att man i Tyskland inte har brytt sig om de anvisningar som han själv har formulerat för Synodala vägen.

Till att börja med förklarade påven i intervjun med tydlig ironi att han sagt till ordföranden för den tyska Biskopskonferensen, biskop Georg Bätzing, att det i Tyskland redan finns en mycket bra evangelisk kyrka och att det behövs inte två. Påvens kommentar syftar uppenbart på innehållsliga ställningstaganden som man har gjort inom Synodala vägen och som brukar förknippas med den evangeliska kyrkan i Tyskland. Man har inom Synodala vägen exempelvis förordat interkommunion mellan katoliker och andra kristna, samkönade äktenskap, kvinnliga präster och införandet av ett eget läroämbete för lekfolk, i paritet med biskoparnas läroämbete. Man har dessutom ifrågasatt om det alls bör finnas några präster i kyrkan i framtiden.

När det gäller Synodala vägens arbetssätt så står detta i tydlig motsats till hur påven själv tänker sig att synodala processer bör gå till. För påven handlar synodala processer primärt om att lyssna till dem som annars sällan kommer till tals inom kyrkan. Kyrkfolket, “de vanliga troende” och i synnerhet de som befinner sig i kyrkans periferi ska komma till tals. Synodala processen i Tyskland består tvärtom av “proffs”: experter med specialkompetens, teologiprofessorer, biskopar, lekfolk som är anställda av kyrkan eller personer som representerar olika kyrkliga organisationer och kyrkliga intressegrupper. Att påven inte alls gillar detta arbetssätt framgår tydligt av hans svar: “Det uppstår problem när den synodala vandringen utformas av intellektuella och teologiska eliter och när den påverkas av starka externa intressen.” Och påven tillägger sedan: Men några stift i Tyskland genomför den synodala processen “på ett lugnt sätt tillsammans med de troende, tillsammans med folket”. Det är alltså så som påven vill ha det, till skillnad mot hur det går till inom Synodala vägen.

Till sist lyfte påven i intervjun fram det brev som han skrev i juni 2019 (“An das pilgernde Volk Gottes in Deutschland”), där han själv ger anvisningar om hur Synodala vägen i Tyskland borde genomföras, ett brev som påven dock knappast alls fått något gensvar på: “Jag ville skriva ett brev till er med anledning av er synodala vandring. Jag skrev brevet själv och det tog mig en hel månad att skriva det. Jag ville inte blanda in kurian, jag skrev brevet alldeles själv. Originalet är på spanska och den tyska texten är en översättning. I det brevet står hur jag tänker om detta.”

 

Kommentarer

Kyrkoledningen i Tyskland har ännu inte kommenterat påvens kritiska ställningstaganden offentligt, men i tyska massmedier beskrivs och kommenteras saken flitigt.

I Süddeutsche Zeitung skriver man under rubriken Påven ironiserar och väntar (“Papst spottet und wartet”) att påven Franciskus ironiserar över Synodala vägen i Tyskland genom att säga att det räcker med en evangelisk kyrka i Tyskland och att det inte behövs två. Man framhäver i sin artikel särskilt att påven är kritisk mot Synodala vägens alltför elitistiska arbetssätt.

I Frankfurter Allgemeine Zeitung tematiserar man den spänning som råder mellan den katolska trosläran och olika uppfattningar som Synodala vägen förespråkar. Under rubriken Den synodala återvändsgränden (“Die synodale Sackgasse”) hänvisar man bland annat till ett uttalande av ärkebiskopen i Wien, kardinal Christoph Schönborn, som förklarat att den Synodala vägen i Tyskland lider av ett systemfel som gör att man fattar beslut som är oförenliga med katolsk tro: “En församling som beslutar sig för att diskutera om man ska avskaffa prästämbete kan inte längre göra anspråk på att vara en kyrklig synod.”

Veckotidskriften Der Spiegel menar att påven med sin intervju ifrågasätter hela den reformprocess som nu sedan flera år är på gång inom den katolska kyrkan i Tyskland, medan tabloidtidningen Bild kort och gott konstaterar att Påven Franciskus är förbannad på de tyska biskoparna (“Papst Franziskus sauer auf die deutsche Bischöfe”).

Den österrikiska katolska nyhetsbyrån Kathpress rapporterar om påvens uttalande genom att citera vad påven säger i intervjun och man tillfogar därefter: “I intervjun beskriver påven, som svar på en annan fråga, den svenske kardinalen Anders Arborelius som en förebild att orientera sig efter. (…) Arborelius är en av de biskopar som den 10 mars i år skrev under ett öppet brev till den tyska Biskopskonferensen med kritik mot Synodala vägen.”

Red. / Kathpress 2022-06-14/16

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en längre intervju med påven Franciskus, som offentliggjordes i förrgår den 14 juni (se: https://signum.se/paven-franciskus-i-ny-stor-intervju/) kritiserade påven oväntat tydligt Synodala vägen inom den katolska kyrkan i Tyskland. Synodala vägen är ett eget reforminitiativ som har vuxit fram inom den katolska kyrkan i Tyskland, men som senare också har kopplats samman med den globala synodala process som har startats av påven Franciskus. Det har redan tidigare varit känt att påven är kritisk till olika aspekter av Synodala vägen i Tyskland, men detta är första gången som han tydligt yttrar sin kritik offentligt.

Påvens kritik mot Synodala vägen gäller i synnerhet själva det arbetssätt som man använder sig av. Men även innehållsligt är påven kritisk till utvecklingen av Synodala vägen. Och inte minst är han besviken på att man i Tyskland inte har brytt sig om de anvisningar som han själv har formulerat för Synodala vägen.

Till att börja med förklarade påven i intervjun med tydlig ironi att han sagt till ordföranden för den tyska Biskopskonferensen, biskop Georg Bätzing, att det i Tyskland redan finns en mycket bra evangelisk kyrka och att det behövs inte två. Påvens kommentar syftar uppenbart på innehållsliga ställningstaganden som man har gjort inom Synodala vägen och som brukar förknippas med den evangeliska kyrkan i Tyskland. Man har inom Synodala vägen exempelvis förordat interkommunion mellan katoliker och andra kristna, samkönade äktenskap, kvinnliga präster och införandet av ett eget läroämbete för lekfolk, i paritet med biskoparnas läroämbete. Man har dessutom ifrågasatt om det alls bör finnas några präster i kyrkan i framtiden.

När det gäller Synodala vägens arbetssätt så står detta i tydlig motsats till hur påven själv tänker sig att synodala processer bör gå till. För påven handlar synodala processer primärt om att lyssna till dem som annars sällan kommer till tals inom kyrkan. Kyrkfolket, “de vanliga troende” och i synnerhet de som befinner sig i kyrkans periferi ska komma till tals. Synodala processen i Tyskland består tvärtom av “proffs”: experter med specialkompetens, teologiprofessorer, biskopar, lekfolk som är anställda av kyrkan eller personer som representerar olika kyrkliga organisationer och kyrkliga intressegrupper. Att påven inte alls gillar detta arbetssätt framgår tydligt av hans svar: “Det uppstår problem när den synodala vandringen utformas av intellektuella och teologiska eliter och när den påverkas av starka externa intressen.” Och påven tillägger sedan: Men några stift i Tyskland genomför den synodala processen “på ett lugnt sätt tillsammans med de troende, tillsammans med folket”. Det är alltså så som påven vill ha det, till skillnad mot hur det går till inom Synodala vägen.

Till sist lyfte påven i intervjun fram det brev som han skrev i juni 2019 (“An das pilgernde Volk Gottes in Deutschland”), där han själv ger anvisningar om hur Synodala vägen i Tyskland borde genomföras, ett brev som påven dock knappast alls fått något gensvar på: “Jag ville skriva ett brev till er med anledning av er synodala vandring. Jag skrev brevet själv och det tog mig en hel månad att skriva det. Jag ville inte blanda in kurian, jag skrev brevet alldeles själv. Originalet är på spanska och den tyska texten är en översättning. I det brevet står hur jag tänker om detta.”

 

Kommentarer

Kyrkoledningen i Tyskland har ännu inte kommenterat påvens kritiska ställningstaganden offentligt, men i tyska massmedier beskrivs och kommenteras saken flitigt.

I Süddeutsche Zeitung skriver man under rubriken Påven ironiserar och väntar (“Papst spottet und wartet”) att påven Franciskus ironiserar över Synodala vägen i Tyskland genom att säga att det räcker med en evangelisk kyrka i Tyskland och att det inte behövs två. Man framhäver i sin artikel särskilt att påven är kritisk mot Synodala vägens alltför elitistiska arbetssätt.

I Frankfurter Allgemeine Zeitung tematiserar man den spänning som råder mellan den katolska trosläran och olika uppfattningar som Synodala vägen förespråkar. Under rubriken Den synodala återvändsgränden (“Die synodale Sackgasse”) hänvisar man bland annat till ett uttalande av ärkebiskopen i Wien, kardinal Christoph Schönborn, som förklarat att den Synodala vägen i Tyskland lider av ett systemfel som gör att man fattar beslut som är oförenliga med katolsk tro: “En församling som beslutar sig för att diskutera om man ska avskaffa prästämbete kan inte längre göra anspråk på att vara en kyrklig synod.”

Veckotidskriften Der Spiegel menar att påven med sin intervju ifrågasätter hela den reformprocess som nu sedan flera år är på gång inom den katolska kyrkan i Tyskland, medan tabloidtidningen Bild kort och gott konstaterar att Påven Franciskus är förbannad på de tyska biskoparna (“Papst Franziskus sauer auf die deutsche Bischöfe”).

Den österrikiska katolska nyhetsbyrån Kathpress rapporterar om påvens uttalande genom att citera vad påven säger i intervjun och man tillfogar därefter: “I intervjun beskriver påven, som svar på en annan fråga, den svenske kardinalen Anders Arborelius som en förebild att orientera sig efter. (…) Arborelius är en av de biskopar som den 10 mars i år skrev under ett öppet brev till den tyska Biskopskonferensen med kritik mot Synodala vägen.”

Red. / Kathpress 2022-06-14/16