Påvens lärare: ”Franciskus stödde aldrig marxistisk teologi”

En av påven Franciskus (Jorge Mario Bergoglios) tidigare lärare, jesuitpater Juan Carlos Scannone [se foto]], säger i en ny bok att Bergoglio aldrig stödde den marxistiska befrielseteologin. ”I Argentina använde man snarare en historisk-kulturell analysmetod, som inte baserades på klasskampen som tolkningsinstrument när det gäller samhälle och historia. Man skall se Bergoglios pastorala arbete i ljuset av detta.”

Pater Scannones yttranden ingår i en längre intervju i den nyligen utkomna boken Francis our Brother our Friend (Ignatius Press, 2013), skriven av CNA:s [Catholic News Agency] verkställande direktör Alejandro Bermudez. Boksläppet ägde rum i samband med att spekulationer bland analytiker i Vatikanen om befrielseteologin, en kontroversiell rörelse som växte fram i Latinamerika under 1950-talet, tagit fart. Den har kritiserats för att stå för en marxistisk tolkning av evangeliet och fokusera på frihet från materiell fattigdom och sociala orättvisor, snarare än att ge den andliga friheten prioritet.

Påven träffade i veckan dominikanpater Gustavo Gutiérrez, en peruansk teolog som ansetts vara en av upphovsmännen till befrielseteologin. Detta skedde på begäran av ärkebiskop Gerhard Müller, prefekt för Troskongregation, fastän mötet inte stod upptaget bland påvens officiella audienser.

Ärkebiskop Müllers personliga vänskap med den 85-årige teologen, som påstås ha trätt in i dominikanorden under senare delen av 1990-talet för att undgå att hamna under den dåvarande ärkebiskopens av Lima, kardinal Juan Luis Cipriani jurisdiktion, har gett upphov till spekulationer rörande i vilken utsträckning påven Franciskus stödjer det ”officiella erkännandet” av befrielseteologin i Vatikanen. Spekulationerna tog fart sedan Vatikanens officiella tidning, L’Osservatore Romano, publicerat en kort essä av pater Gutiérrez. Den ingick ursprungligen i en bok skriven i samverkan med ärkebiskop Müller och publicerades i Tyskland för 14 år sedan, men först nyligen har översatts till italienska. Gutiérrez befann sig i Rom för att presentera den italienska utgåvan.

Pater Scannone – som var påvens lärare under dennes grundutbildning – hävdar att ”det finns olika strömningar inom befrielseteologin”, som han noga studerat. Den argentinska versionen ”som aldrig använde marxistiska kategorier eller marxismens samhällsanalys, utan snarare, dock utan att bortse från den sociala analysen, syftade till en evangelisation av kulturen, en fråga om folkfromheten. Det avspeglas i påvens personliga stil, när han talar om ”det troende folket”.

”Det första påven gjorde när han först steg ut på Peterskyrkans balkong efter att ha valts, var att be folket be för honom så att Gud skulle välsigna honom innan han välsignade folket”, noterade pater Scannone, ”det är mycket typiskt för honom. Han stödjer alltid det slags teologi som tillämpades i den pastorala miljö i vilken han verkade som präst. Det är en fråga om inkulturation av evangeliet.”

Catholic News Agency 2013-09-13

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En av påven Franciskus (Jorge Mario Bergoglios) tidigare lärare, jesuitpater Juan Carlos Scannone [se foto]], säger i en ny bok att Bergoglio aldrig stödde den marxistiska befrielseteologin. ”I Argentina använde man snarare en historisk-kulturell analysmetod, som inte baserades på klasskampen som tolkningsinstrument när det gäller samhälle och historia. Man skall se Bergoglios pastorala arbete i ljuset av detta.”

Pater Scannones yttranden ingår i en längre intervju i den nyligen utkomna boken Francis our Brother our Friend (Ignatius Press, 2013), skriven av CNA:s [Catholic News Agency] verkställande direktör Alejandro Bermudez. Boksläppet ägde rum i samband med att spekulationer bland analytiker i Vatikanen om befrielseteologin, en kontroversiell rörelse som växte fram i Latinamerika under 1950-talet, tagit fart. Den har kritiserats för att stå för en marxistisk tolkning av evangeliet och fokusera på frihet från materiell fattigdom och sociala orättvisor, snarare än att ge den andliga friheten prioritet.

Påven träffade i veckan dominikanpater Gustavo Gutiérrez, en peruansk teolog som ansetts vara en av upphovsmännen till befrielseteologin. Detta skedde på begäran av ärkebiskop Gerhard Müller, prefekt för Troskongregation, fastän mötet inte stod upptaget bland påvens officiella audienser.

Ärkebiskop Müllers personliga vänskap med den 85-årige teologen, som påstås ha trätt in i dominikanorden under senare delen av 1990-talet för att undgå att hamna under den dåvarande ärkebiskopens av Lima, kardinal Juan Luis Cipriani jurisdiktion, har gett upphov till spekulationer rörande i vilken utsträckning påven Franciskus stödjer det ”officiella erkännandet” av befrielseteologin i Vatikanen. Spekulationerna tog fart sedan Vatikanens officiella tidning, L’Osservatore Romano, publicerat en kort essä av pater Gutiérrez. Den ingick ursprungligen i en bok skriven i samverkan med ärkebiskop Müller och publicerades i Tyskland för 14 år sedan, men först nyligen har översatts till italienska. Gutiérrez befann sig i Rom för att presentera den italienska utgåvan.

Pater Scannone – som var påvens lärare under dennes grundutbildning – hävdar att ”det finns olika strömningar inom befrielseteologin”, som han noga studerat. Den argentinska versionen ”som aldrig använde marxistiska kategorier eller marxismens samhällsanalys, utan snarare, dock utan att bortse från den sociala analysen, syftade till en evangelisation av kulturen, en fråga om folkfromheten. Det avspeglas i påvens personliga stil, när han talar om ”det troende folket”.

”Det första påven gjorde när han först steg ut på Peterskyrkans balkong efter att ha valts, var att be folket be för honom så att Gud skulle välsigna honom innan han välsignade folket”, noterade pater Scannone, ”det är mycket typiskt för honom. Han stödjer alltid det slags teologi som tillämpades i den pastorala miljö i vilken han verkade som präst. Det är en fråga om inkulturation av evangeliet.”

Catholic News Agency 2013-09-13