Ett hundra miljoner kristna förföljs i dagens värld

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Dagligen förföljs och diskrimineras ett hundra miljoner kristna i världen, enligt Elmar Kuhn, generalsekreterare för österrikiska grenen av CSI (internationell kristen upplysnings- och solidaritetsorganisation). Var tredje minut dör någon kristen för sin tro, vilket bara i år innebär 170 000 människor.

Inställningen i Europa till det ständiga hotet mot kristna i världen är kluven, säger Kuhn vidare i en intervju i måndags för stiftet St. Pölten. Religion har ofta behandlats som något tvivelaktigt och osunt, men på senare tid har medvetenheten om situationen ökat. Som exempel på förändringen nämner Kuhn att deltagarantalet i den traditionella tysta CSI-vandringen i Wien har ökat till 2 000.

Han framhåller vidare att den tyska regeringen ständigt och föredömligt tar upp temat förföljda kristna med politiker från ”förtryckarstater”.

Men även från moderat muslimskt håll växer protesterna, åtminstone i Österrike. ”Vi bjuder in muslimer att delta i protesterna mot förföljda kristna”, berättar Kuhn. Erfarenheten visar dock att de flesta visserligen tar avstånd från ”uppviglare”, men inte offentligt. Vägen till målet, en öppen kritik, är ”lång och stenig” och fordrar ”stort mod”. Att förföljelse pågår i så många länder – ett femtiotal enligt Kuhn – visar hur viktigt det är med samsyn och sammanhållning i denna fråga.

Förföljelsen yttrar sig konkret i att kristna förnekas utbildning och arbete, blir orättvist behandlade i domstol, att de utesluts ur samhällsgemenskapen. Högst på listan över världens ”förföljarstater” hamnar Nordkorea. ”Det räcker med att äga en bibel för att räknas som fiende till staten”, berättar Kuhn. Då förföljs även anhöriga, och hela familjer sänds till arbetsläger där de lever under vidriga omständigheter. Även i länder som Saudiarabien, Nigeria och Maldiverna utsätts kristna dagligen för förföljelse.

Farhågorna för en inskränkning av religionsfriheten även hos oss i Europa tar han på fullaste allvar. ”Man kan inte kalla diskriminering för förföljelse. Men historien visar att diskriminering leder vidare till förföljelse.” Som aktuellt exempel nämner han att British Airways har förbjudit de anställda att bära kors om halsen, medan synliga uttryck för andra religioner tillåts.

Kathpress 2013-09-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Dagligen förföljs och diskrimineras ett hundra miljoner kristna i världen, enligt Elmar Kuhn, generalsekreterare för österrikiska grenen av CSI (internationell kristen upplysnings- och solidaritetsorganisation). Var tredje minut dör någon kristen för sin tro, vilket bara i år innebär 170 000 människor.

Inställningen i Europa till det ständiga hotet mot kristna i världen är kluven, säger Kuhn vidare i en intervju i måndags för stiftet St. Pölten. Religion har ofta behandlats som något tvivelaktigt och osunt, men på senare tid har medvetenheten om situationen ökat. Som exempel på förändringen nämner Kuhn att deltagarantalet i den traditionella tysta CSI-vandringen i Wien har ökat till 2 000.

Han framhåller vidare att den tyska regeringen ständigt och föredömligt tar upp temat förföljda kristna med politiker från ”förtryckarstater”.

Men även från moderat muslimskt håll växer protesterna, åtminstone i Österrike. ”Vi bjuder in muslimer att delta i protesterna mot förföljda kristna”, berättar Kuhn. Erfarenheten visar dock att de flesta visserligen tar avstånd från ”uppviglare”, men inte offentligt. Vägen till målet, en öppen kritik, är ”lång och stenig” och fordrar ”stort mod”. Att förföljelse pågår i så många länder – ett femtiotal enligt Kuhn – visar hur viktigt det är med samsyn och sammanhållning i denna fråga.

Förföljelsen yttrar sig konkret i att kristna förnekas utbildning och arbete, blir orättvist behandlade i domstol, att de utesluts ur samhällsgemenskapen. Högst på listan över världens ”förföljarstater” hamnar Nordkorea. ”Det räcker med att äga en bibel för att räknas som fiende till staten”, berättar Kuhn. Då förföljs även anhöriga, och hela familjer sänds till arbetsläger där de lever under vidriga omständigheter. Även i länder som Saudiarabien, Nigeria och Maldiverna utsätts kristna dagligen för förföljelse.

Farhågorna för en inskränkning av religionsfriheten även hos oss i Europa tar han på fullaste allvar. ”Man kan inte kalla diskriminering för förföljelse. Men historien visar att diskriminering leder vidare till förföljelse.” Som aktuellt exempel nämner han att British Airways har förbjudit de anställda att bära kors om halsen, medan synliga uttryck för andra religioner tillåts.

Kathpress 2013-09-10