Studenter i Washington: Utbildning nyckeln till lösning av Israel-Palestinakonflikten

Utbildning och gränsöverskridande umgänge erbjuder det bästa hoppet när det gäller att lösa konflikten mellan Israel och Palestina, ansåg en grupp studenter nyligen i ett panelsamtal under ett symposium anordnat av The Catholic University of America, Washington D.C. ”När man lever under ockupation börjar man acceptera saker man annars inte skulle acceptera”, säger Lubna Alzaroo, ung muslim utexaminerad vid Bethlehem University och Fulbright-stipendiat vid universitetet i Washington.

”Utbildning är den säkraste vägen till befrielse”, tillade hon och citerade sin fars avskedsord när hon reste till USA. Men hon noterade också att även denna förhoppning hotas av den rådande politiska situationen.

Fredssamtal mellan Palestina och Israel strandade 2010 på frågan om de israeliska bosättningarna på Västbanken, som anses strida mot internationell lag. Dialogen återupptogs i slutet av juli 2013 i Washington, men med stigande spänning i diskussionerna om gränsdragningarna, ett problem sedan decennier.

Andra studenter som yttrade sig vid panelsamtalet var Nagib Kasbary, en kristen, utexaminerad vid Bethlehem University, och Naor Bitton, israelisk jude, utexaminerad från Hebrew University i Jerusalem, som nu är Fulbright-stipendiat vid University of Minnesota. Bethlehem University grundades på Västbanken, drivs av den katolska skolkongregationen Christian Brothers och är öppen för både muslimska och kristna studenter.

Konferensens huvudtema var ”Religionsfrihet och mänskliga rättigheter: vägen till fred i Heliga landet – att alla må bli fria”.

Palestinska perspektiv

Alzaroo berättade att hennes utbildning i Palestina var ”vansklig”, då den var avhängig av våld och den politiska situationen. Hon var tvungen att passera flera checkpoints för att komma till och från föreläsningarna, en process dikterad av säkerhetsskäl och kunde bestå antingen i att bara passera igenom eller undergå full kroppsbesiktning. Hon höll till och med på att missa inträdesproven på grund av en stängd checkpoint. ”Vi har ingen rörelsefrihet”, sade hon, ”och många måste ge upp sina drömmar om utbildning på grund av de rådande svårigheterna”. Till råga på allt går lärarna i strejk varje år för att höja sina löner – och i vissa fall får de inge löner alls”.

Kasbary instämde och sade att det palestinska folket vägrar att stå ut med detta längre ”och de som kan lämna gör det. Konflikten är inte religiös, utan politisk”, och pekade på det interreligiösa samarbetet på Västbanken, särskilt vid Bethlehem University. Han tillfogade att ”de kristna visserligen knappt utgör 1 procent men att det är viktigt att den katolska kyrkan fortsätter stödja de kristna i Heliga landet”.

Israeliska perspektiv

Bitton höll med om att bosättningarna utgjorde det största hindret för fred och provocerar fram religiös extremism, som tar sig uttryck i extremt våld. Men trots dessa svårigheter ville han uppmuntra palestinierna att använda officiella vägar för att få tillgång till utbildning och så kunna bidra till att moderera uppfattningen om palestinierna bland israelerna. Han rekommenderade unga israeler och palestinier att ta kontakt med varandra för att få till stånd en förändring. ”Jag skulle önska att överrabbinen respektive imamen i Jerusalem hade träffats när de var 25 – och inte första gången de såg en israelisk soldat. Om människor kunde träffas när de var yngre skulle de lättare förstå varandra och kunna arbeta tillsammans. Mellanmänskligt umgänge kan i längden leda till påtryckningar i politiken. Frågan om inte de som har mest intresse av en förändring i läget borde vara de som skall hålla sig kvar här i 60 år till”.

Adelaide Mena/CNA/EWTN News 2013-09-13

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Utbildning och gränsöverskridande umgänge erbjuder det bästa hoppet när det gäller att lösa konflikten mellan Israel och Palestina, ansåg en grupp studenter nyligen i ett panelsamtal under ett symposium anordnat av The Catholic University of America, Washington D.C. ”När man lever under ockupation börjar man acceptera saker man annars inte skulle acceptera”, säger Lubna Alzaroo, ung muslim utexaminerad vid Bethlehem University och Fulbright-stipendiat vid universitetet i Washington.

”Utbildning är den säkraste vägen till befrielse”, tillade hon och citerade sin fars avskedsord när hon reste till USA. Men hon noterade också att även denna förhoppning hotas av den rådande politiska situationen.

Fredssamtal mellan Palestina och Israel strandade 2010 på frågan om de israeliska bosättningarna på Västbanken, som anses strida mot internationell lag. Dialogen återupptogs i slutet av juli 2013 i Washington, men med stigande spänning i diskussionerna om gränsdragningarna, ett problem sedan decennier.

Andra studenter som yttrade sig vid panelsamtalet var Nagib Kasbary, en kristen, utexaminerad vid Bethlehem University, och Naor Bitton, israelisk jude, utexaminerad från Hebrew University i Jerusalem, som nu är Fulbright-stipendiat vid University of Minnesota. Bethlehem University grundades på Västbanken, drivs av den katolska skolkongregationen Christian Brothers och är öppen för både muslimska och kristna studenter.

Konferensens huvudtema var ”Religionsfrihet och mänskliga rättigheter: vägen till fred i Heliga landet – att alla må bli fria”.

Palestinska perspektiv

Alzaroo berättade att hennes utbildning i Palestina var ”vansklig”, då den var avhängig av våld och den politiska situationen. Hon var tvungen att passera flera checkpoints för att komma till och från föreläsningarna, en process dikterad av säkerhetsskäl och kunde bestå antingen i att bara passera igenom eller undergå full kroppsbesiktning. Hon höll till och med på att missa inträdesproven på grund av en stängd checkpoint. ”Vi har ingen rörelsefrihet”, sade hon, ”och många måste ge upp sina drömmar om utbildning på grund av de rådande svårigheterna”. Till råga på allt går lärarna i strejk varje år för att höja sina löner – och i vissa fall får de inge löner alls”.

Kasbary instämde och sade att det palestinska folket vägrar att stå ut med detta längre ”och de som kan lämna gör det. Konflikten är inte religiös, utan politisk”, och pekade på det interreligiösa samarbetet på Västbanken, särskilt vid Bethlehem University. Han tillfogade att ”de kristna visserligen knappt utgör 1 procent men att det är viktigt att den katolska kyrkan fortsätter stödja de kristna i Heliga landet”.

Israeliska perspektiv

Bitton höll med om att bosättningarna utgjorde det största hindret för fred och provocerar fram religiös extremism, som tar sig uttryck i extremt våld. Men trots dessa svårigheter ville han uppmuntra palestinierna att använda officiella vägar för att få tillgång till utbildning och så kunna bidra till att moderera uppfattningen om palestinierna bland israelerna. Han rekommenderade unga israeler och palestinier att ta kontakt med varandra för att få till stånd en förändring. ”Jag skulle önska att överrabbinen respektive imamen i Jerusalem hade träffats när de var 25 – och inte första gången de såg en israelisk soldat. Om människor kunde träffas när de var yngre skulle de lättare förstå varandra och kunna arbeta tillsammans. Mellanmänskligt umgänge kan i längden leda till påtryckningar i politiken. Frågan om inte de som har mest intresse av en förändring i läget borde vara de som skall hålla sig kvar här i 60 år till”.

Adelaide Mena/CNA/EWTN News 2013-09-13