Påvens nya bok om Jesu barndom presenteras på bokmässan i Frankfurt

”Jesu barndom” lyder titeln på påvens tredje bok om Jesus, som det italienska förlaget Rizzoli kommer att presentera på bokmässan i Frankfurt. Boken av Joseph Ratzinger/Benedictus XVI skall under de närmaste månaderna komma ut på tjugo språk, meddelade förlaget i tisdags i Rom. Vid bokmässan i Frankfurt, som började i onsdags, skall förlaget, som innehar de internationella rättigheterna för denna bok, förhandla med förlag från 32 länder. Enligt Rizzoli är boken författad på tyska. Tillsammans med Vatikanens förlag ger Rizzoli ut boken före jul.

”Äntligen kan jag lägga den sedan länge utlovade lilla boken om Jesu barndom i läsarnas händer”, skriver påven i förordet, som – tillsammans med två utvalda passager ur boken – har offentliggjorts på italienska. ”Det rör sig inte om en tredje del, utan om ett slags litet förrum till de båda redan utgivna delarna om Jesus från Nasarets gestalt och budskap.”

I ett av de publicerade ställena i boken heter det att Jesus inte föddes någon gång någonstans enligt mytens obestämda utsaga, och sedan trädde fram i offentligheten. ”Han framträdde vid en tid som kan dateras exakt och i ett geografiskt noggrant beskrivet område.” Det universella och det konkreta berör varandra ömsesidigt. Genom honom har Logos, det skapande förnuftet i allt, trätt in i världen. Det eviga Logos har blivit människa – och till det hör tidens och rummets sammanhang, skriver påven. Tron är bunden vid denna konkreta verklighet, också om Jesus med uppståndelsen har övervunnit tidens och rummets begränsning, enligt vad Benedictus XVI skriver i den publicerade texten.

Kathpress 2012-10-09