Påvlig nuntie uppmanar slovakerna att enas

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Helgonen Kyrillos och Methodios var bröder som levde på 800-talet; de var teologer och missionärer och utarbetade det första slaviska teckensystemet. Den nationella pilgrimsfärden till Nitra, en stad i västra Slovakien, präglades av uppmaningar till försoning med det splittrade slovakiska samhället. I centrum stod predikan av nuntien ärkebiskop Nicola Girasoli, som vid den festliga gudstjänsten den 5 juli inte formulerade sina ord som en utomstående, utan som om han vore slovakisk medborgare.

Ingressen till konstitutionen påminner om de två helgonens andliga arv som en ”permanent del av vår historiska och kulturella identitet”, uttryckte Girasoli. ”När vi firar Kyrillos och Methodios med stor entusiasm i dag, vill vi på nytt visa att vi är ett folk, ett enat folk, som respekterar våra olikheter, tankar, beteenden och kulturella synpunkter.”

Olikheter och mångfald är aldrig ett hinder för enhet, snarare berikas de av mångfald, framförde påvens sändebud till Slovakien. Om det bara fanns blommor med samma färg och samma doft i parker och trädgårdar skulle det vara sorgligt, uttryckte han i en bildmässig jämförelse. ”Vi är ett folk mitt i Europa, en bro av broderskap och fred mellan Öst- och Västeuropa”, sade Vatikanens diplomat med rik erfarenhet från Afrika och Latinamerika. Kyrillos och Methodios ”kom till vårt land långväga ifrån” och ”mötte en kultur här som var mycket olik deras”. Men de hade kommit för att förkunna evangeliet, inte för att påtvinga det.

”Om vi håller oss till Kyrillos och Methodios metoder, låt oss då uppträda som partners trots våra olikheter. Vi är kallade att stödja ett inkluderande samhälle, uttryckte ärkebiskop Girasoli. ”Vi kan inte stå stilla, Kyrillos och Methodios ger oss styrkan idag att tro att vi kan ta det första steget.”

Republikens nye president Peter Pellegrini var närvarande vid pilgrimsfärden, och förklarade sig vara ”oändligt tacksam” för det påvliga sändebudets uppmaning att ta det första steget mot enhet och broderskap. ”Att vara enade, men i mångfald” är ”det mest korrekta sättet att lugna situationen i Slovakien så att vi stolt och självsäkert kan kliva in i en bättre framtid i kommande år”. Den pensionerade ärkebiskopen av Prag, kardinal Dominik Duka, deltog i pilgrimsgudstjänsten som representant för den tjeckiska biskopskonferensen. Han tillade att förutom enhet och sammanhållning krävs också en inre form i hjärtat. Utan äkta kärlek finns det ”ingen väg in i framtiden”.

Kathpress 2024-07-08

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Helgonen Kyrillos och Methodios var bröder som levde på 800-talet; de var teologer och missionärer och utarbetade det första slaviska teckensystemet. Den nationella pilgrimsfärden till Nitra, en stad i västra Slovakien, präglades av uppmaningar till försoning med det splittrade slovakiska samhället. I centrum stod predikan av nuntien ärkebiskop Nicola Girasoli, som vid den festliga gudstjänsten den 5 juli inte formulerade sina ord som en utomstående, utan som om han vore slovakisk medborgare.

Ingressen till konstitutionen påminner om de två helgonens andliga arv som en ”permanent del av vår historiska och kulturella identitet”, uttryckte Girasoli. ”När vi firar Kyrillos och Methodios med stor entusiasm i dag, vill vi på nytt visa att vi är ett folk, ett enat folk, som respekterar våra olikheter, tankar, beteenden och kulturella synpunkter.”

Olikheter och mångfald är aldrig ett hinder för enhet, snarare berikas de av mångfald, framförde påvens sändebud till Slovakien. Om det bara fanns blommor med samma färg och samma doft i parker och trädgårdar skulle det vara sorgligt, uttryckte han i en bildmässig jämförelse. ”Vi är ett folk mitt i Europa, en bro av broderskap och fred mellan Öst- och Västeuropa”, sade Vatikanens diplomat med rik erfarenhet från Afrika och Latinamerika. Kyrillos och Methodios ”kom till vårt land långväga ifrån” och ”mötte en kultur här som var mycket olik deras”. Men de hade kommit för att förkunna evangeliet, inte för att påtvinga det.

”Om vi håller oss till Kyrillos och Methodios metoder, låt oss då uppträda som partners trots våra olikheter. Vi är kallade att stödja ett inkluderande samhälle, uttryckte ärkebiskop Girasoli. ”Vi kan inte stå stilla, Kyrillos och Methodios ger oss styrkan idag att tro att vi kan ta det första steget.”

Republikens nye president Peter Pellegrini var närvarande vid pilgrimsfärden, och förklarade sig vara ”oändligt tacksam” för det påvliga sändebudets uppmaning att ta det första steget mot enhet och broderskap. ”Att vara enade, men i mångfald” är ”det mest korrekta sättet att lugna situationen i Slovakien så att vi stolt och självsäkert kan kliva in i en bättre framtid i kommande år”. Den pensionerade ärkebiskopen av Prag, kardinal Dominik Duka, deltog i pilgrimsgudstjänsten som representant för den tjeckiska biskopskonferensen. Han tillade att förutom enhet och sammanhållning krävs också en inre form i hjärtat. Utan äkta kärlek finns det ”ingen väg in i framtiden”.

Kathpress 2024-07-08

Detta är en nyhetstext.