Pedofilskandal i påvens gamla stift

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Tyskland har de senaste veckorna en rad nya fall av sexuella övergrepp på minderåriga inom kyrkliga institutioner avslöjats. En stor del av fallen rör händelser som nu ligger 30-60 år tillbaka i tiden och som därmed är rättsligt preskriberade.

Den tyska biskopskonferensens ordförande, ärkebiskop Robert Zollitsch, var idag, fredag den 12 mars, hos påven Benedictus XVI i Rom och gav honom en rapport om frågan. I en intervju efter mötet med påven förklarade ärkebiskop Zollitsch att påven var djupt bedrövad över missbruksfallen och att han hade uppmuntrat kyrkans ledning i Tyskland att fullt ut samarbeta med myndigheterna i arbetet på att skaffa klarhet i vad som hänt.

Samtidigt publicerar idag ärkestiftet München på sin hemsida uppgiften att en präst i stiftet Essen som tidigare gjort sig skyldig till pedofilövergrepp i januari 1980 fick tjänst som kaplan i en församling i ärkestiftet München. I beslutet deltog den dåvarande ärkebiskopen av München, Joseph Ratzinger, dvs den nuvarande påven. Av dokumenten i stiftsarkivet framgår att man redan då i ledningen för ärkestiftet München kände till att prästen ifråga sannolikt gjort sig skyldig till pedofilövergrepp. Man ålade honom därför plikten att genomgå en terapeutisk behandling, vilket han dock inte gjorde. I juni 1986 dömdes han av en domstol i Bayern för ett flertal pedofilövergrepp. Han genomgick därefter en psykoterapeutisk behandling, men fick fortsätta att verka som präst på ett ålderdomshem.

Se även dessatrelänkar.

Se dessutom senaste uttalandet från påvens presstalesman under lördagsförmiddagen, som bestrider att Ratzinger personligen deltog i beslutet om att flytta prästen från stiftet Essen till ärkestiftet München. I uttalandet utesluts inte att Ratzinger i och för sig kan ha godkänt prästens förflyttning som sådan till Bayern, men däremot utesluts att Ratzinger kan ha tillåtit honom att vara verksam som präst i ärkestiftet München.

Ulf Jonsson 2010-03-12/13

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Tyskland har de senaste veckorna en rad nya fall av sexuella övergrepp på minderåriga inom kyrkliga institutioner avslöjats. En stor del av fallen rör händelser som nu ligger 30-60 år tillbaka i tiden och som därmed är rättsligt preskriberade.

Den tyska biskopskonferensens ordförande, ärkebiskop Robert Zollitsch, var idag, fredag den 12 mars, hos påven Benedictus XVI i Rom och gav honom en rapport om frågan. I en intervju efter mötet med påven förklarade ärkebiskop Zollitsch att påven var djupt bedrövad över missbruksfallen och att han hade uppmuntrat kyrkans ledning i Tyskland att fullt ut samarbeta med myndigheterna i arbetet på att skaffa klarhet i vad som hänt.

Samtidigt publicerar idag ärkestiftet München på sin hemsida uppgiften att en präst i stiftet Essen som tidigare gjort sig skyldig till pedofilövergrepp i januari 1980 fick tjänst som kaplan i en församling i ärkestiftet München. I beslutet deltog den dåvarande ärkebiskopen av München, Joseph Ratzinger, dvs den nuvarande påven. Av dokumenten i stiftsarkivet framgår att man redan då i ledningen för ärkestiftet München kände till att prästen ifråga sannolikt gjort sig skyldig till pedofilövergrepp. Man ålade honom därför plikten att genomgå en terapeutisk behandling, vilket han dock inte gjorde. I juni 1986 dömdes han av en domstol i Bayern för ett flertal pedofilövergrepp. Han genomgick därefter en psykoterapeutisk behandling, men fick fortsätta att verka som präst på ett ålderdomshem.

Se även dessatrelänkar.

Se dessutom senaste uttalandet från påvens presstalesman under lördagsförmiddagen, som bestrider att Ratzinger personligen deltog i beslutet om att flytta prästen från stiftet Essen till ärkestiftet München. I uttalandet utesluts inte att Ratzinger i och för sig kan ha godkänt prästens förflyttning som sådan till Bayern, men däremot utesluts att Ratzinger kan ha tillåtit honom att vara verksam som präst i ärkestiftet München.

Ulf Jonsson 2010-03-12/13