Peru: Studie om migration i Sydamerika

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det pastorala kontoret för människors rörlighet inom den peruanska biskopskonferensen (La Oficina de Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Peruana) har i samarbete med Scalabrini International Migration Network (SIMN) publicerat en studie, i vilken man erbjuder en uppdaterad och övergripande analys av de migrationen i Bolivia, Chile, Paraguay och Peru. Studien presenterar dessutom de initiativ som politiska och sociala aktörer har tagit i sitt arbete med att assistera migranter.

Enligt ett meddelande som har sänts till nyhetsbyrån Fides, sägs att studien vill ge institutioner som arbetar med att möta migrationens utmaningar nödvändiga verktyg för att kunna fatta beslut och för att lägga upp, definiera och implementera politiska åtgärder och program.

Det pastorala kontoret för människors rörlighet inom den peruanska biskopskonferensen har som uppdrag att organisera och koordinera den pastorala omsorgen för människor på flytt. Nätverket Internacional Scalabriniana de Migración (SIMN) grundades 2006 i syfte att främja migranters och flyktingars värdighet och rättigheter internationellt.

Agenzia Fides 2013-05-23

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det pastorala kontoret för människors rörlighet inom den peruanska biskopskonferensen (La Oficina de Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Peruana) har i samarbete med Scalabrini International Migration Network (SIMN) publicerat en studie, i vilken man erbjuder en uppdaterad och övergripande analys av de migrationen i Bolivia, Chile, Paraguay och Peru. Studien presenterar dessutom de initiativ som politiska och sociala aktörer har tagit i sitt arbete med att assistera migranter.

Enligt ett meddelande som har sänts till nyhetsbyrån Fides, sägs att studien vill ge institutioner som arbetar med att möta migrationens utmaningar nödvändiga verktyg för att kunna fatta beslut och för att lägga upp, definiera och implementera politiska åtgärder och program.

Det pastorala kontoret för människors rörlighet inom den peruanska biskopskonferensen har som uppdrag att organisera och koordinera den pastorala omsorgen för människor på flytt. Nätverket Internacional Scalabriniana de Migración (SIMN) grundades 2006 i syfte att främja migranters och flyktingars värdighet och rättigheter internationellt.

Agenzia Fides 2013-05-23