Polen: miljoner polacker följer gudstjänsterna på TV

Som en följd av corona-epidemin följde Polens 38 miljoner medborgare gudstjänsterna i TV, enligt den polska biskopskonferensens uppskattning förra söndagen. TV och radio inställer vissa program och sänder gudstjänster dagligen live.

Det statliga programmet TVP3 sänder varje kväll kl. 20 mässan från den sydpolska vallfartsorten Czestochowa vid vilken man ber för ett slut på epidemin. Flera stift överför via internet gudstjänster dagligen. Därmed reagerar de mot förbudet mot överföringen av evenemang med mer än 50 deltagare, som den polska regeringen infört för att förhindra utbredningen av coronaviruset.

Ordföranden i biskopskonferensen, ärkebiskop Stanislaw Gadecki, avrådde i en TV-sändning på lördagen alla troende att med tanke på smittorisken stanna hemma och följa gudstjänsterna i radio och TV. Man har uppmanat polackerna att varje kväll kl. 20.30 be Rosenkransen för ett slut på pandemin.

I normala fall besöker miljoner polacker söndagsmässan. 90 procent av polackerna är katoliker. Enligt hälsoministeriet var på onsdagen 251 personer infekterade och fem av dem hade avlidit.

Kathpress 2020-03-19