Polskt och tyskt stöd för Ukraina

De katolska biskoparna i Tyskland och Polen har uttalat sig för att understödja Ukraina ˮi dess försvarsstrid mot de ryska trupperna”. Det meddelade den tyska biskopskonferensen på torsdagen i Bonn, efter avslutningen av ett tre dagar långt möte mellan kontaktgrupper för de båda biskopskonferenserna, som ägde rum i Gliwice i Schlesien. Att göra motstånd mot angriparen ligger ett frihetsälskande Europas intresse, och tjänar freden på hela kontinenten, sade man.

Och även fortsättningsvis vill kyrkorna vara delaktiga i biståndet till ukrainska flyktingar. Bertram Meier, biskop av Augsburg, som från tysk sida ledde sammankomsten, tackade katolikerna i Polen för deras ˮenastående solidaritet med de människor som har hamnat under krigets hjul, eller lever under hotet av dettaˮ. Polen visar sig i nuvarande krisen vara en ˮhumanitär stormaktˮ och bjuder ˮmotstånd mot förstörelsens och människofientlighetens krafterˮ.

En annan viktig fråga under överläggningarna var både den katolska kyrkans i Tyskland reformprocess ˮden synodala vägenˮ, samt den världsvida synodala process, som har initierats av påven Franciskus, och som ska mynna ut i en världsbiskopssynod. Från polsk sida gjorde man, enligt uppgifter, klart att många idéer som har förts fram under ˮden synodala vägenˮ i Tyskland väcker känslor av obehag i Polen.

Samtidigt ser dock kyrkan i Polen att den har ställts inför flera problem, som gör att man tvingas fundera över lämpliga reformer, hette det i uttalandet. Detta visar sig genast särskilt i de arrangemang som stiften har gjort för att kyrkan i Polen ska kunna ta del i den process för en synodal kyrka, som påven Franciskus har uppmanat till. ˮVi har bemödat oss om för att förstå varandra bättre, och jag menar att vi har lyckats med detˮ, framhöll Meier. ˮVi vill och vi måste lära av varandra i en kyrka inriktad på dialog.ˮ

Den 9 augusti har det gått 80 år sedan den dag då nazisterna mördade judinnan och ordenskvinnan Edith Stein, som var bördig från Wrocław. Med anledning av detta besökte kontaktgruppen Edith-Stein-museet i Lubliniec och firade den heliga mässan till minnet av henne. Från polsk sida ledde biskop Jan Kopiec mötet. Vidare deltog Kazimierz Nycz, kardinal av Warszawa, biskop Tadeusz Litynsi samt Wolfgang Ipolt, biskop av Görlitz.

Kathpress 2022-04-28

Detta är en nyhetstext.