Vatikanens ambassadör i Skandinavien avgår

Heliga stolens ambassadör i Skandinavien, ärkebiskop James Patrick Green (71), träder tillbaka. Påven Franciskus antog i dag lördag ärkebiskopens ansökan om att få avgå. Vatikanen anger inte några skäl för denna avgång. Den vedertagna åldersgränsen, 75 år, har ärkebiskop Green ännu inte uppnått. Men han har redan innehaft sitt ämbete under fem års tid. Till en början utnämnde påven Franciskus honom till apostolisk nuntie (Heliga stolens ambassadör) i Sverige och på Island. Därefter följde ganska snart också Danmark, Finland och Norge.

Därutöver kungjordes i dag en annan avgång från en diplomatisk tjänst inom Vatikanen. Den apostoliske nuntien på Malta och i Libyen, ärkebiskop Alessandro D’Errico (71), lämnar också han sin post. Han hade också innehaft sin post sedan 2017, alltså omkring fem år. Skälen till dennes avgång har Vatikanen inte heller redovisat.

Kathpress 2022-04-30

Detta är en nyhetstext.