Präst i Aleppo: ”Vi är på väg mot verklig hungersnöd”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Pater Ibrahim Alsabagh, katolsk kyrkoherde i Aleppo och guardian för det där belägna franciskanklostret har varnat för den dramatiska hungersnöden i den nordsyriska staden. I en skrivelse till den i Linz verksamma hjälporganisationen Initiative Christlicher Orient (ICO) ger prästen de västliga sanktionerna mot landet skulden, särskilt de skärpta USA initierade Caesar-Act-sanktionerna, som syftar till att få den syriska regimen på knä.

”Syrien står på randen till ett sammanbrott i näringslivet, vilket framför allt slår mot de fattiga, som stannat kvar i landet – vi räknar med de värsta konsekvenserna”, säger franciskanbroder Alsabagh. Kursen på den syriska valutan Lira har fallit till ett bottenläge. Arbetslönerna – för dem som över huvud taget har ett arbete – täcker bara en bråkdel av kostnaderna för att nära en familj. ”Vi är på väg mot verklig hungersnöd som kommer att få ett gränslöst kaos till följd”, enligt prästen. Affärer måste stänga och det finns mindre och mindre elektricitet. Det berättas att människor i sin nöd låter sälja sina njurar och att självmordsfrekvensen ökat.

I de statliga sjukhusen har man reserverat sängplatser inför en eventuell coronapandemi. Människor måste uppsöka privatkliniker när det är tvingande nödvändigt, vilket knappast någon längre har råd till. ”Och i apoteken finns det inte längre mediciner, inte ens mot huvudvärk”, enligt franciskanbroder Alsabagh.

Den katolske kyrkoherden i Aleppo bemödar sig – med bistånd från ICO – att lindra den värsta nöden i staden. Under de närmaste dagarna kommer paket med livsmedel att delas ut till äldre, sjuka och ensamstående. Ordagrant skriver Alsabagh: ”Vi intensifierar våra böner…utan att glömma de praktiska handlingar som bygger på kärleken till nästan och försöker på alla vis komma till människornas hjälp – med livsmedel, ekonomiskt bistånd för medicin eller operationer, pengar till att driva skolor, blöjor och mjölk för de nyfödda…”

Trots alla svårigheter vill kyrkoherden genomföra sommaraktiviteter för hundratals barn, så att de därigenom avleds från den tragiska vardagen och genom församlingen få ett varmt mål mat om dagen.

Kathpress 2020-06-30

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Pater Ibrahim Alsabagh, katolsk kyrkoherde i Aleppo och guardian för det där belägna franciskanklostret har varnat för den dramatiska hungersnöden i den nordsyriska staden. I en skrivelse till den i Linz verksamma hjälporganisationen Initiative Christlicher Orient (ICO) ger prästen de västliga sanktionerna mot landet skulden, särskilt de skärpta USA initierade Caesar-Act-sanktionerna, som syftar till att få den syriska regimen på knä.

”Syrien står på randen till ett sammanbrott i näringslivet, vilket framför allt slår mot de fattiga, som stannat kvar i landet – vi räknar med de värsta konsekvenserna”, säger franciskanbroder Alsabagh. Kursen på den syriska valutan Lira har fallit till ett bottenläge. Arbetslönerna – för dem som över huvud taget har ett arbete – täcker bara en bråkdel av kostnaderna för att nära en familj. ”Vi är på väg mot verklig hungersnöd som kommer att få ett gränslöst kaos till följd”, enligt prästen. Affärer måste stänga och det finns mindre och mindre elektricitet. Det berättas att människor i sin nöd låter sälja sina njurar och att självmordsfrekvensen ökat.

I de statliga sjukhusen har man reserverat sängplatser inför en eventuell coronapandemi. Människor måste uppsöka privatkliniker när det är tvingande nödvändigt, vilket knappast någon längre har råd till. ”Och i apoteken finns det inte längre mediciner, inte ens mot huvudvärk”, enligt franciskanbroder Alsabagh.

Den katolske kyrkoherden i Aleppo bemödar sig – med bistånd från ICO – att lindra den värsta nöden i staden. Under de närmaste dagarna kommer paket med livsmedel att delas ut till äldre, sjuka och ensamstående. Ordagrant skriver Alsabagh: ”Vi intensifierar våra böner…utan att glömma de praktiska handlingar som bygger på kärleken till nästan och försöker på alla vis komma till människornas hjälp – med livsmedel, ekonomiskt bistånd för medicin eller operationer, pengar till att driva skolor, blöjor och mjölk för de nyfödda…”

Trots alla svårigheter vill kyrkoherden genomföra sommaraktiviteter för hundratals barn, så att de därigenom avleds från den tragiska vardagen och genom församlingen få ett varmt mål mat om dagen.

Kathpress 2020-06-30