Påven till katolska medier i Nordamerika: ”Ge de fattiga en röst”

Påven har vänt sig till de katolska medierna i Nordamerika och manat dem att framför allt ge människorna i nöd en röst. Där andra berättar om konflikter och splittring, borde de fokusera på de lidande och de fattiga, skrev påven Franciskus på tisdagen till Catholic Media Conference. Denna paraplyorganisation för USA och Kanada anordnade ett virtuellt årsmöte med mottot ”Together while apart”.

Erfarenheterna från de förgångna månaderna har visat att mediernas uppdrag bör bestå i att ”hålla samman människor, förkorta avstånden och bereda utrymme för i hjärta och ande och öppna upp för sanningen”, enligt påven. Världen behöver journalister ”som bygger broar, försvarar livet och raserar murar”. Särskilt de unga behöver hjälp att skilja ont från gott. Till detta kan inrättandet av speciellt katolska medier ge ett viktigt bidrag.

Det handlar i medievärlden inte enbart om kompetens och professionalitet, betonade den Helige fadern. Arbetet måste bäras av en personlig hängivenhet i det gemensamma bästas tjänst. På så sätt kan journalisten bidra till övervinnandet av ”sjukdomar” som rasism, orättvisor och likgiltighet.

Kathpress 2020-07-01