Präst i Belfast blev åter läkare

Christopher Gault från Belfast lämnade läkaryrket 2014 för att studera till präst. När coronapandemin utbröt återvände han under sex veckor som läkare i frontlinjen på Mater-sjukhuset i Belfast. Han berättar: ”Många patienter miste livet och det var mycket lidande, fysiskt som psykiskt, under denna kris. Det svåraste för en läkare är att acceptera att en patient är i livets slutskede och att det inte finns något mer att göra. Men att se hur människor reagerade var oerhört inspirerande. Jag minns sköterskor som efter tjänstgöringstidens slut satt i timmar hos patienter som inte kunde få besök av sina familjer.”

Prästen är tillbaka i Dublin och fortsätter sina studier i dominikanorden.

Red. 2020-07-06

BBC News 2020-07-05. Se kortfilm via länken här