Cisterciensmunk biskopsvigs i Trondheim

Efter 11 års sedesvakans kommer abbot Erik Varden den 3 oktober att vigas till biskop i den mittnorska prelaturen Trondheim. Redan i november förra året utnämnde påven Franciskus den 46-årige norskfödde Varden. Men av hälsoskäl måste vigningen skjutas upp. Nu har den apostoliska administratorn av Trondheim, tillika biskopen av Oslo, Bernt Ivar Eidsvig tillkännagivit dag för vigningen, vilket Nordiska biskopskonferensen meddelade på torsdagen.

Erik Varden föddes år 1974 i Norge, och efter studier och avlagda examina i Cambridge och Paris trädde han år 2002 in i cistercienserklostret Mount Saint Bernhard i Leicestershire (England). Efter att ha avlagt löften är 2007 bedrev han under åren 2009 till 2011 licentiatstudier i patristik vid Påvliga orientaliska institutet. År 2013 utnämndes han till superior i sitt kloster, och i april år 2015 valdes han till abbot.

Prelaturen Trondheim omfattar fem församlingar med ungefär 15 000 katoliker från mer än 100 nationer. På senare tid växer medlemstalet månatligen med 1 procent på grund av arbetskraftsinvandring och flyktingar. Biskop Eidsvig, som är augustinerkorherre och tillhör Stift Klosterneuburg, har de senaste åren lett prelaturen som administrator.

I områden med litet antal katoliker upprättar Vatikanen i regel inga stift, utan en hierarkiskt lägre struktur som vikariat eller prelaturer. Som Trondheim har även det ännu nordligare belägna Tromsö rang av territorialprelatur. Däremot har huvudstaden Oslos kyrkliga område status av stift.

Kathpress 2020-07-02

Detta är en nyhetstext.

Mer information finns här på hemsidan för den katolska kyrkan i Norge