Rädda vad som ännu räddas kan i Amazonas

För de infödda i Amazonasregionen är regnskogen deras livsrum, medan investerarna som stöds av Brasiliens regering, enbart ser den som något att utplundra på mineraler och naturresurser, en grundkonflikt som den emeriterade biskopen Erwin Kräutler, som härstammar från Vorarlberg, men varit biskop i stiftet Altamira-Xingu i Amazonas sagt i en intervju. ”För indianerna är området landet för deras överlevnad, landet för deras myter, riter och liv” framhöll han i en intervju i Neue Zürcher Zeitungs webportal. ”Regeringen och det neokapitalistiska samhället betraktar området enbart under aspekten ’köpa och sälja’. Här kolliderar intressena om land som livsrum och land som vara”, enligt Kräutler.

Biskop Kräutler är en internationellt känd och efterfrågad expert på mänskliga rättigheter, miljöskydd och indianernas rättigheter. I flera år har han i Brasilien verkat för en avgränsning av områden där indianerna kan leva och skyddas mot exploatering. ”Vi vill att deras områden skall avgränsas. Genom nationalparker och skyddade områden kan man rädda det som ännu kan räddas av Amazonas.” Enligt biskopen bedriver presidenten Jair Bolsonaro en anti-indiansk politik och har meddelat att han avser att öppna de miljöskyddade områdena och indianreservaten för utnyttjande av multinationella företag. […]

Den 6 till 27 oktober kommer man i Vatikanen att avhålla en särskild biskopssynod kring Amazonasproblematiken. Förutom frågor rörande teologi och själavård kommer mycket att handla om miljöskydd och indianernas mänskliga rättigheter. Av den i juni publicerade förberedande dokumentationen framgår att Amazonasområdet är hotat av ”exploatering och miljöförstöring, varvid man systematiskt åsidosätter befolkningens grundläggande rättigheter”. […]

Under tiden orsakar de enorma skogsbränderna i Amazonas oro världen över. Den brasilianske kardinalen Claudio Hummes krävde i anledning av bränderna en trängande ändring av utvecklingsmodellerna. Hittills har ekonomiska och privata intressen varit förhärskande, som enligt Vatikanens organ Osservatore Romano är att likställa med en ny form av kolonialism. ”Om detta inte ändras kommer hela regionen att förstöras med alla de förhärjande följder man redan kan förutspå.”

Skogsbränderna är de svåraste på många år. Även i Bolivia har situationen försämrats. Enheter ur brasilianska armén på runt 44 000 man har satts in och guvernörerna i regionen har krävt att de aktiviteter som bekostas av Tyskland och Norge genom ”Amazon Fund” skall återupptas. De bekostar projekt för skogs- och miljöskydd. Fondens aktiviteter blockeras av president Bolsonaro som bland annat vill stoppa miljöskyddorganisationernas deltagande i projektet. […]

Guvernörerna vill nu förhandla på egen hand med donatorerna. Guvernören i delstaten Amazonas, Wilson Miranda Lima säger att skogsskydd i hans region inte är genomförbart utan ekonomiskt stöd från utlandet. Jordägarna har känt sig uppmuntrade av Bolsonaros kommentarer att bryta mot miljöskyddslagarna.

Antalet bränder har sedan 2018 ökat runt 146 procent.

Kathpress 2019-08-27

Detta är en nyhetstext.