Radio Tepeyac, de fattigas radiostation i Chiapas, Mexiko

Lekfolk inom den katolska kyrkan i delstaten Chiapas i södra Mexiko har tagit initiativ till en ny radiostation, Radio Tepeyac, som snabbt blivit populär. Tepeyac är den plats i Mexico City där Jungfrun av Guadalupe år 1531 uppenbarade sig för den nyligen helgonförklarade Juan Diego, från folkgruppen nahuatl. Stora delar av befolkningen i Chiapas tillhör urbefolkningen.

NYHETSBYRÅN FIDES (16 september). Radio Tepeyac har nyligen börjat sända på Internet och bara efter några få dagar har antalet lyssnare ökat markant och överträffar alla förväntningar. Enligt information som Fides fått av Mexikos ärkestift, ser biskopen av San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, stolt på detta projekt. Han har aldrig tvekat att kalla radiostationen för ”de fattigas radiostation”, eftersom det var en grupp lekfolk med mycket begränsade ekonomiska resurser som byggt upp detta till ett nätverk.

”Detta är inte stiftsledningens radiostation”, understryker biskopen, ”utan ligger på lekfolkets ansvar, de besvarade ett förslag som jag hade och som de anslöt sig till med entusiasm.” Bristen på pengar var utan tvekan ett av hindren att kunna genomföra projektet, men för biskopen var detta problem ”rätt enkelt” löst, ”för när folk vet vad det handlar om är de mycket generösa”.

Då ändringarna i Mexikos konstitution innebär betydligt större yttrandefrihet för katolska kyrkan är det, enligt biskop Arizmendi, nödvändigt att hitta nya alternativ för evangelisation, ”vilket dessa lekmän gjorde genom radio via Internet”.

Biskopen förklarade att projektet Radio Tepeyac föddes för flera år sedan för att klara utmaningen att föra Evangeliet till fler människor, särskilt de marginaliserade, de sjuka och äldre. Man ville också nå dem som arbetade och inte kunde delta i mässan eller undervisningen (katekesen). ”Erfarenheten från Aparecida [Brasilien, där en biskopskonferens hölls 2007, övers. anm.] inspirerade oss att söka nya vägar för att förnya vårt evangelisationsuppdrag”, strök han under. Många trogna från andra delstater i landet och andra länder följer Radio Tepeyac. På några dagar har vi fått många förfrågningar och detta uppmuntrar oss och uppmanar oss att ta väl vara på teknik och innehåll, säger biskopen. De ansvariga för radion räknar med samarbete, råd och ledning från stiftet San Cristóbal de las Casas.

Biskop Felipe Arizmendi är sedan 2000 biskop av San Cristóbal de las Casas som är ett av de fattigaste stiften i Mexiko. Han uppmuntrar alla lokala kyrkor att ta liknande initiativ. ”Eftersom personen och budskapet om Jesus Kristus är så rikt och djupt kan vi inte låsa in initiativen i våra fromma sfärer. Herren sänder oss och vi måste bli missionärer… speciellt lägga projekten i den helige Andes och de fattigas händer, och därefter gå vidare”.

Fides

Artiklar om Chiapas ur Signums artikelarkiv finner du här: (8/2008) (6/2005) (2/2001).