Reaktioner på att kardinal Pell friades i Högsta domstolen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal George Pell är en fri man. Högsta domstolen i Australien upphävde i Brisbane på tisdagen hans fängelsestraff för sexuella övergrepp. Enligt motiveringen skall juryn mot bakgrund av bevisläget ha hyst tvivel på bevisläget för hans skuld.

När domstolens utslag blev offentligt, betraktades det som kontroversiellt, och omedelbart frigavs den 78-årige kardinalen ur fängelse och fördes till ett kloster i Melbourne. Dessförinnan hade Vatikanens tidigare finanschef via e-post förklarat att han alltid har betygat sin oskuld. Rättvisan har bara utfört sitt arbete, och han hyser ”inte agg” mot den man som har anklagat honom.

Reaktionen från Australiens biskopskonferens var diplomatisk: ”Dagens utslag välkomnas av många, särskilt av dem som under hela den långdragna processen har trott på kardinalens oskuld”, säger ärkebiskop Mark Coleridge, biskopskonferensens ordförande i ett pressmeddelande. ”Men vi vet också att högsta domstolens utslag är en chock för andra.”

Anthony Fisher, Pells efterträdare som ärkebiskop av Sydney och kardinalens skyddsling, var triumfatorisk när han uttalade sig. ”Detta var en process inte bara mot kardinal Pell, utan mot hela vårt rättssystem och vår kultur”, förklarade Fisher. Upprättelsen av Pell skuldbelägger ”i ett vidare perspektiv vårt rättssystem, vårt engagemang för presumerad oskuld och vår behandling av högt uppsatta personer, som anklagas för brott”.

Seger på grund av juridiska formaliteter

Många jurister mottog den australiska Högsta domstolens utslag med förvåning. Det har mycket sällan inträffat att denna domstol har ändrat en jurys utslag i skuldfrågan i övergreppssaker.

”I detta överklagande till Högsta domstolen handlade det inte om huruvida Pell hade begått de straffbara handlingarna. Det handlade om huruvida en majoritet av (de tre) domarna i appellationsdomstolen i Melbourne hade begått ett fel när de tillbakavisade Pells överklagande med hänsyn till typen av de korrekta grundsatserna eller deras tillämpning”, skrev Ben Mathews, professor i juridik vid Tekniska universitet i Queensland, i en första fackmässig analys. Den publicerades bara en timme efter utslaget från Högsta domstolen under titeln ”Vad Pell idag vann genom en juridisk formalitet” (”How George Pell won in the High Court on a legal technicality”).

”Högsta domstolen har tilldelat påståendet om bristande tillfälle [att begå brottet] högre teknisk rättsstatus”, skrev experten på ”fallet Pell” för den oberoende journalistisk-akademiska analysplattformen ”The Conversation”. Detta rättsläge vägde tyngre än den tilltro som juryn satte till målsägandens utsagor, menar Mathews. Pells ”förmodade brist på tillfälle” har jurymedlemmarna uppenbarligen inte värderat högt.

Den ansedde juristen Andrew Dyer sade till den tyska katolska nyhetsbyrå KNA: ”Hur övertygande än utsagorna från den före detta korgossen än var, så stöddes de enligt Högsta domstolens åsikt inte (genom bevis).

Juridiskt maratonlopp fortsätter

Pell, vars hälsa har drabbats, tillbringade slutligen 400 dagar i fängelse men kan nu tillbringa stilla veckan och påsk i frihet. I Melbourne finns det dock fortfarande civilrättsliga anmälningar mot honom för sexuella övergrepp mot minderåriga. Medan i en straffrättslig process den anklagades skuld måste bevisas utan några som helst tvivel, räcker det med plausibilitet för en dom i en civilrättslig process.

Dessutom är det troligt att det blir en straffrättslig process mot Pell på grund av misstanke om hindrande av rättvisan, då han uttalade sig inför det statliga utskottet rörande övergreppsärenden. Belägg på detta kan finnas i de två banden med slutrapporten från den statlig undersökningskommission angående övergrepp. Dessa dokument har blivit tillgängliga efter den nu avslutade processen.

Kathpress 2020-04-07

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal George Pell är en fri man. Högsta domstolen i Australien upphävde i Brisbane på tisdagen hans fängelsestraff för sexuella övergrepp. Enligt motiveringen skall juryn mot bakgrund av bevisläget ha hyst tvivel på bevisläget för hans skuld.

När domstolens utslag blev offentligt, betraktades det som kontroversiellt, och omedelbart frigavs den 78-årige kardinalen ur fängelse och fördes till ett kloster i Melbourne. Dessförinnan hade Vatikanens tidigare finanschef via e-post förklarat att han alltid har betygat sin oskuld. Rättvisan har bara utfört sitt arbete, och han hyser ”inte agg” mot den man som har anklagat honom.

Reaktionen från Australiens biskopskonferens var diplomatisk: ”Dagens utslag välkomnas av många, särskilt av dem som under hela den långdragna processen har trott på kardinalens oskuld”, säger ärkebiskop Mark Coleridge, biskopskonferensens ordförande i ett pressmeddelande. ”Men vi vet också att högsta domstolens utslag är en chock för andra.”

Anthony Fisher, Pells efterträdare som ärkebiskop av Sydney och kardinalens skyddsling, var triumfatorisk när han uttalade sig. ”Detta var en process inte bara mot kardinal Pell, utan mot hela vårt rättssystem och vår kultur”, förklarade Fisher. Upprättelsen av Pell skuldbelägger ”i ett vidare perspektiv vårt rättssystem, vårt engagemang för presumerad oskuld och vår behandling av högt uppsatta personer, som anklagas för brott”.

Seger på grund av juridiska formaliteter

Många jurister mottog den australiska Högsta domstolens utslag med förvåning. Det har mycket sällan inträffat att denna domstol har ändrat en jurys utslag i skuldfrågan i övergreppssaker.

”I detta överklagande till Högsta domstolen handlade det inte om huruvida Pell hade begått de straffbara handlingarna. Det handlade om huruvida en majoritet av (de tre) domarna i appellationsdomstolen i Melbourne hade begått ett fel när de tillbakavisade Pells överklagande med hänsyn till typen av de korrekta grundsatserna eller deras tillämpning”, skrev Ben Mathews, professor i juridik vid Tekniska universitet i Queensland, i en första fackmässig analys. Den publicerades bara en timme efter utslaget från Högsta domstolen under titeln ”Vad Pell idag vann genom en juridisk formalitet” (”How George Pell won in the High Court on a legal technicality”).

”Högsta domstolen har tilldelat påståendet om bristande tillfälle [att begå brottet] högre teknisk rättsstatus”, skrev experten på ”fallet Pell” för den oberoende journalistisk-akademiska analysplattformen ”The Conversation”. Detta rättsläge vägde tyngre än den tilltro som juryn satte till målsägandens utsagor, menar Mathews. Pells ”förmodade brist på tillfälle” har jurymedlemmarna uppenbarligen inte värderat högt.

Den ansedde juristen Andrew Dyer sade till den tyska katolska nyhetsbyrå KNA: ”Hur övertygande än utsagorna från den före detta korgossen än var, så stöddes de enligt Högsta domstolens åsikt inte (genom bevis).

Juridiskt maratonlopp fortsätter

Pell, vars hälsa har drabbats, tillbringade slutligen 400 dagar i fängelse men kan nu tillbringa stilla veckan och påsk i frihet. I Melbourne finns det dock fortfarande civilrättsliga anmälningar mot honom för sexuella övergrepp mot minderåriga. Medan i en straffrättslig process den anklagades skuld måste bevisas utan några som helst tvivel, räcker det med plausibilitet för en dom i en civilrättslig process.

Dessutom är det troligt att det blir en straffrättslig process mot Pell på grund av misstanke om hindrande av rättvisan, då han uttalade sig inför det statliga utskottet rörande övergreppsärenden. Belägg på detta kan finnas i de två banden med slutrapporten från den statlig undersökningskommission angående övergrepp. Dessa dokument har blivit tillgängliga efter den nu avslutade processen.

Kathpress 2020-04-07

Detta är en nyhetstext.