Reaktioner på läckt lagförslag om abort

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Att det finns tecken på att den grundläggande domen ˮRoe v. Wadeˮ i Högsta domstolen i USA skulle upphävas, har gett upphov till olika reaktioner. Medan abortmotståndare hoppas på en skärpning av gällande lagar, organiseras massprotester av anhängare av laglig möjlighet till abort.

Med tanke på det utkast till underlag till domar, som råkat läcka ut till massmedia, förklarade ordföranden för Students for Life, Kristan Hawkins, att slutet på ˮRoe v. Wadeˮ bara är det första steget. I en gemensam skrivelse tillsammans med andra abortmotståndare, adresserat till de republikanska kongressledamöterna, krävde Hawkins ett landsomfattande abortförbud. Som frist för tillåtna aborter skulle den sjätte graviditetsveckan bestämmas.

Den katolska biskopskonferensen i Texas twittrade att den glädjer sig över att Texasborna kort dessförinnan hade godkänt att sätta stopp för legala aborter i delstaten. Texas rätt innehåller en mekanism som träder i kraft så snart som Högsta domstolen har underkänt ˮRoe v. Wadeˮ.

Genom domen från 1973 förklarades i stor utsträckning aborter vara en privatsak. Men ett internt dokument som nyligen har läckt ut till pressen pekar på att Högsta domstolen skulle kunna avvika från denna hållning. Man väntar sig att ett beslut ska komma under sommaren.

Enigt stöd för dokumentets innehåll kommer även från organisationen CatholicVote.org. ˮDetta är ögonblicket som vi har väntat påˮ, förklarade ordföranden Brian Burch. Den konservativa katolska hemsidan First Things uttalade sig däremot bekymrat över ett ˮangrepp på den dömande maktenˮ. I ett debattinlägg spekulerade tidningen över ett ˮförsök till juridisk komplottˮ mot Bidenadministrationen.

Brent Leatherwood, ordförande för etikkommissionen inom Southern Baptist Convention, betecknade som ˮen hisnande utvecklingˮ den aktuella majoritetsuppfattningen i Högsta domstolen angående aborter. Om det blir ett sådant domslut som i utkastet, skulle det vara ˮen drömˮ, enligt Leatherwood.

National Association of Evangelicals gick ett steg längre och har uppmärksammat på möjliga kommande utmaningar. Kvinnor och barn behöver, med anledning av den förestående lagändringen, mycket stöd, sade ordföranden Walter Kim. Kyrkorna måste vara redo att bistå.

Franklin Graham, ledare för biståndsorganisationen Samaritan’s Purse och son till den evangelikala förgrundsfiguren Billy Graham, betecknade innehållet i det lagförslag som hade läckt ut till offentligheten som ˮsvaret på flera års bönerˮ.

Med besvikelse reagerade däremot anhängarna av ˮRoe v. Wadeˮ. De är måttligt överraskade, förklarade Jamie Manson, ordförande för Catholics for Choice. ˮVi har fem radikala ̕Anti-Choice-katoliker̕ i denna domstol.ˮ Mer än två tredjedelar av katolikerna i USA är dock emot att utslaget i målet ˮRoe v. Wadeˮ inte längre skulle gälla, menar Manson.

Organisationer som verkar för möjligheten till legal abort mobiliserar mot en förändring av abortlagstiftningen. Kelley Robinson, verkställande direktör för Planned Parenthood Action Fund meddelar att landsomfattande protester kommer att äga rum. Därvid kommer även bland andra den stora Pro-Choice-gruppen NARAL samt kvinnoorganisationen National Women’s Law Center att delta.

Kathpress 2022-05-05

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Att det finns tecken på att den grundläggande domen ˮRoe v. Wadeˮ i Högsta domstolen i USA skulle upphävas, har gett upphov till olika reaktioner. Medan abortmotståndare hoppas på en skärpning av gällande lagar, organiseras massprotester av anhängare av laglig möjlighet till abort.

Med tanke på det utkast till underlag till domar, som råkat läcka ut till massmedia, förklarade ordföranden för Students for Life, Kristan Hawkins, att slutet på ˮRoe v. Wadeˮ bara är det första steget. I en gemensam skrivelse tillsammans med andra abortmotståndare, adresserat till de republikanska kongressledamöterna, krävde Hawkins ett landsomfattande abortförbud. Som frist för tillåtna aborter skulle den sjätte graviditetsveckan bestämmas.

Den katolska biskopskonferensen i Texas twittrade att den glädjer sig över att Texasborna kort dessförinnan hade godkänt att sätta stopp för legala aborter i delstaten. Texas rätt innehåller en mekanism som träder i kraft så snart som Högsta domstolen har underkänt ˮRoe v. Wadeˮ.

Genom domen från 1973 förklarades i stor utsträckning aborter vara en privatsak. Men ett internt dokument som nyligen har läckt ut till pressen pekar på att Högsta domstolen skulle kunna avvika från denna hållning. Man väntar sig att ett beslut ska komma under sommaren.

Enigt stöd för dokumentets innehåll kommer även från organisationen CatholicVote.org. ˮDetta är ögonblicket som vi har väntat påˮ, förklarade ordföranden Brian Burch. Den konservativa katolska hemsidan First Things uttalade sig däremot bekymrat över ett ˮangrepp på den dömande maktenˮ. I ett debattinlägg spekulerade tidningen över ett ˮförsök till juridisk komplottˮ mot Bidenadministrationen.

Brent Leatherwood, ordförande för etikkommissionen inom Southern Baptist Convention, betecknade som ˮen hisnande utvecklingˮ den aktuella majoritetsuppfattningen i Högsta domstolen angående aborter. Om det blir ett sådant domslut som i utkastet, skulle det vara ˮen drömˮ, enligt Leatherwood.

National Association of Evangelicals gick ett steg längre och har uppmärksammat på möjliga kommande utmaningar. Kvinnor och barn behöver, med anledning av den förestående lagändringen, mycket stöd, sade ordföranden Walter Kim. Kyrkorna måste vara redo att bistå.

Franklin Graham, ledare för biståndsorganisationen Samaritan’s Purse och son till den evangelikala förgrundsfiguren Billy Graham, betecknade innehållet i det lagförslag som hade läckt ut till offentligheten som ˮsvaret på flera års bönerˮ.

Med besvikelse reagerade däremot anhängarna av ˮRoe v. Wadeˮ. De är måttligt överraskade, förklarade Jamie Manson, ordförande för Catholics for Choice. ˮVi har fem radikala ̕Anti-Choice-katoliker̕ i denna domstol.ˮ Mer än två tredjedelar av katolikerna i USA är dock emot att utslaget i målet ˮRoe v. Wadeˮ inte längre skulle gälla, menar Manson.

Organisationer som verkar för möjligheten till legal abort mobiliserar mot en förändring av abortlagstiftningen. Kelley Robinson, verkställande direktör för Planned Parenthood Action Fund meddelar att landsomfattande protester kommer att äga rum. Därvid kommer även bland andra den stora Pro-Choice-gruppen NARAL samt kvinnoorganisationen National Women’s Law Center att delta.

Kathpress 2022-05-05

Detta är en nyhetstext.