Reformationsjubileum: Lutheraner och Vatikanen planerar dokument

Lutherska Världsförbundet och det av kardinal Kurt Koch ledda Påvliga enhetsrådet vill inför reformationsjubileet år 2017 skriva en gemensam text om reformationens betydelse. Det kungjorde den katolske ärkebiskopen av Hamburg, Werner Thissen, i dag måndag, i ett anförande vid synoden i den evangeliska kyrkan i Tyskland (EKD), i Ostee-Seebad Timmendorfer Strand.

Thissen påminde om att Andra Vatikankonciliet (1962–1965) visat respekt för och tagit upp några av Martin Luthers hjärteangelägenheter. Dit hör betydelsen av Guds ord, friheten att ge sitt samtycke i trosfrågor och samvetets överlägsna ställning. Thissen poängterade också att påven Benedictus XVI, under sitt besök i Erfurt i september 2011, framhävde hur mycket Luther på ett existentiellt sätt var inriktad mot Jesus Kristus.

Under upptakten till reformationsjubileet 2017 är det, enligt Thissen, viktigt ”att inte splittringen, utan det gemensamma” tilltar. ”Ju mer vi som evangeliska och katolska lokalkyrkor finner varandra, desto mer bygger vi upp Jesu Kristi Kyrka. Ärkebiskop Thissen vill initiera en försoningsprocess med sikte på år 2017. Konkret skulle det kunna handla om bot och omvändelse. ”I detta sammanhang kan det också blir tydligt, att vi inte behöver anklaga varandra ömsesidigt, utan att vi har mer anledning att be varandra om förlåtelse”, menar Thissen. Men för att bli ett viktigt vittnesbörd måste det vara allvarligt menat och betyda mer än ytliga ursäkter.

Kathpress 2012-11-05

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Lutherska Världsförbundet och det av kardinal Kurt Koch ledda Påvliga enhetsrådet vill inför reformationsjubileet år 2017 skriva en gemensam text om reformationens betydelse. Det kungjorde den katolske ärkebiskopen av Hamburg, Werner Thissen, i dag måndag, i ett anförande vid synoden i den evangeliska kyrkan i Tyskland (EKD), i Ostee-Seebad Timmendorfer Strand.

Thissen påminde om att Andra Vatikankonciliet (1962–1965) visat respekt för och tagit upp några av Martin Luthers hjärteangelägenheter. Dit hör betydelsen av Guds ord, friheten att ge sitt samtycke i trosfrågor och samvetets överlägsna ställning. Thissen poängterade också att påven Benedictus XVI, under sitt besök i Erfurt i september 2011, framhävde hur mycket Luther på ett existentiellt sätt var inriktad mot Jesus Kristus.

Under upptakten till reformationsjubileet 2017 är det, enligt Thissen, viktigt ”att inte splittringen, utan det gemensamma” tilltar. ”Ju mer vi som evangeliska och katolska lokalkyrkor finner varandra, desto mer bygger vi upp Jesu Kristi Kyrka. Ärkebiskop Thissen vill initiera en försoningsprocess med sikte på år 2017. Konkret skulle det kunna handla om bot och omvändelse. ”I detta sammanhang kan det också blir tydligt, att vi inte behöver anklaga varandra ömsesidigt, utan att vi har mer anledning att be varandra om förlåtelse”, menar Thissen. Men för att bli ett viktigt vittnesbörd måste det vara allvarligt menat och betyda mer än ytliga ursäkter.

Kathpress 2012-11-05