Regeringssammanträde genomfördes i Vatikanen i dag

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I dag, tisdag den 10 september, har påven Franciskus hållit ett möte med de ledande befattningshavarna i Vatikanens olika institutioner. Man kan säga att det var det första ”regeringssammanträdet” som den nye påven har genomfört sedan sitt tillträde som påve i mars. Mötet hölls i Apostoliska palatset i Vatikanen, det började klockan 10 och slutade strax före klockan 13. Den centrala punkten på dagordningen gällde den reform av Vatikanens organisation som påven vill genomföra.

I ett pressmeddelande från Vatikanen efter sammanträdet hette det att man dels diskuterade olika förslag som kommit upp i samband med kardinalernas överläggningar inför påvevalet i mars, dels genomförde man en utvärdering av påven Franciskus ämbetsutövning under det halvår han hittills varit påve. Sammanträdet ägnades också åt att förbereda det möte som påven ska ha i början av oktober med en grupp av åtta kardinaler från världens alla kontinenter, som ska fungera som en särskild rådgivargrupp för påven i hans uppgift att leda världskyrkan och i uppgiften att reformera Vatikanen. I pressmeddelandet heter det att alla chefer för Vatikanens kongregationer och påvliga råd (av vilka de flesta leds av en kardinal), plus chefen för Vatikanstatens förvaltning och generalvikarien för stiftet Rom (som fungerar som ställföreträdande biskop för stiftet Rom i påvens ställe) var inbjudna att delta i sammanträdet.

Kathpress 2013-09-10

För rapporter från Vatikanradion se här och här. Och från Rome Reports här.

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I dag, tisdag den 10 september, har påven Franciskus hållit ett möte med de ledande befattningshavarna i Vatikanens olika institutioner. Man kan säga att det var det första ”regeringssammanträdet” som den nye påven har genomfört sedan sitt tillträde som påve i mars. Mötet hölls i Apostoliska palatset i Vatikanen, det började klockan 10 och slutade strax före klockan 13. Den centrala punkten på dagordningen gällde den reform av Vatikanens organisation som påven vill genomföra.

I ett pressmeddelande från Vatikanen efter sammanträdet hette det att man dels diskuterade olika förslag som kommit upp i samband med kardinalernas överläggningar inför påvevalet i mars, dels genomförde man en utvärdering av påven Franciskus ämbetsutövning under det halvår han hittills varit påve. Sammanträdet ägnades också åt att förbereda det möte som påven ska ha i början av oktober med en grupp av åtta kardinaler från världens alla kontinenter, som ska fungera som en särskild rådgivargrupp för påven i hans uppgift att leda världskyrkan och i uppgiften att reformera Vatikanen. I pressmeddelandet heter det att alla chefer för Vatikanens kongregationer och påvliga råd (av vilka de flesta leds av en kardinal), plus chefen för Vatikanstatens förvaltning och generalvikarien för stiftet Rom (som fungerar som ställföreträdande biskop för stiftet Rom i påvens ställe) var inbjudna att delta i sammanträdet.

Kathpress 2013-09-10

För rapporter från Vatikanradion se här och här. Och från Rome Reports här.