Rekordlågt antal nya präster i Tyskland

Aldrig tidigare har så få katolska präster vigts i Tyskland: enbart 58 män [avser stifts- eller sekularpräster, det vill säga exklusive ordenspräster som alltså tillkommer – övers. anm.], enligt officiell statistik som publicerades av den tyska katolska biskopskonferensen tidigare denna vecka. På ett årtionde har antal vigningar sjunkit med hälften. 2005 prästvigdes totalt 122 stiftspräster. Femtio år dessförinnan, 1965, var antalet 500.

Sammantaget fanns det nästan 20 000 katolska präster i Tyskland 1990 men i dag har deras antal sjunkit till 14 000. Den stora minskningen kan förutsägas fortsätta om man studerar andra siffror: förra året blev historiskt eftersom antalet nya prästseminarister i hela landet för första gången sjönk till tvåsiffriga tal. Bara 96 nya registrerades 2015. Samma år dog 309 präster och 19 lämnade prästämbetet.

Krisen gällande kallelser handlar kanske inte bara om antalet personer. Nyligen visade en akademisk studie att bara drygt hälften av de tyska prästerna själva går i bikt en gång om året. Annan statistik som publicerades i juli bekräftar bilden av ett katolskt trosliv i nedgång: det genomsnittliga gudstjänstdeltagandet har minskat från 18,6 procent 1995 till 10,4 procent 2015. Antalet personer som lämnar katolska kyrkan har ökat under samma tid.

De tyska biskoparna har svarat på denna kris på två sätt. För det första har de övergett den traditionella församlingsstrukturen till förmån för större ”pastorala områden” (med olika namn i olika stift). I dessa har lekfolket, anställda och volontärer, en större roll i den administrativa ledningen av kyrkans verksamhet. För det andra har flera tyska stift nu många utländska präster som tjänstgör, mestadels från Polen och Indien.

Med fortfarande över 23,7 miljoner medlemmar är katolicismen den största enskilda religiösa grupperingen i Tyskland, motsvarande 29 procent av befolkningen. År 2015 var det fler personer som lämnade katolska kyrkan i Tyskland än som återkom eller konverterade till den.

Catholic News Agency, 2016-08-18