Biskop av Aleppo: konflikten i Syrien kan bara lösas inifrån

Bishop_Antoine_Aude_of_Aleppo_Syria_in_Rome_Sept_16_2015_Credit_Bohumil_Petrik_CNA_2_CNA_9_16_15Den katolska biskopen i Aleppo varnar för en utländsk inblandning konflikten i Syrien. ”En politisk lösning kan bara uppnås inifrån”, sade den kaldeisk-katolske biskopen Antoine Audo i Vatikanradion i tisdags. De andra länderna i Mellanöstern skall inte blanda sig i konflikten, eftersom Gulf staterna och Turkiet bara driver sina egna intressen.

Det är uppenbart att krafter utanför Syrien stödjer vissa grupper inom Syrien med oljedollar. ”Bakom allt detta gömmer sig vapenhandeln – något som den Helige fadern har fördömt: ’Ni talar om fred och säljer samtidigt vapen på kommersiell basis’”, sade Audo.

Några dagar dessförinnan berättade biskopen, att sedan krigets början har mer än hälften av alla kristna i Aleppo lämnat staden och han krävde samtidigt en politisk lösning under FN:s ledning. I den en gång så blomstrande ekonomiska metropolen är idag cirka två miljoner människor avskurna från all tillförsel av basförnödenheter.

Kathpress 2016-08-16