Religionsdialog på Marielund

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Tjugofem kyrkliga aktörer i dialogen mellan kristna och muslimer har varit samlade på Marielund en vecka i juni. Deltagarna – katoliker, protestanter, en rysk-ortodox och en anglikan från 12 länder i Europa samt Turkiet – gav en samlad bild av hur dialogen fortskrider och förändras mot bakgrund av den politiska utvecklingen i regionen.

Stora huset, Marielund.

”Dialogen mellan kristna och muslimer – andligt utbyte?” var rubriken på mötet med deltagare från nätverket Journées d’Arras som samlar dialogaktörer till årliga sammankomster sedan 35 år. Det är en unik ekumenisk grupp med erfarenheter från många världsdelar och kyrkliga och akademiska sektorer. Ett av syftena är att följa upp utvecklingen i relationerna mellan kristna och muslimer och att fördjupa och dela den samlade kunskapen och erfarenheter från praktiskt dialogarbete.

I programmet ingick en redogörelse om islam och muslimer i Sverige ur ett historiskt och aktuellt perspektiv av Simon Sorgenfrei från Södertörns högskola, en personlig berättelse om sufiskt liv och sufisk tradition av imam Muhammed Muslim Eneborg och en övning i sufisk meditation och bön med läraren och terapeuten Yakuta Morton. Morgon- och kvällsbön i ekumenisk anda rundade av dagarna som gynnades av den suveräna förplägnaden och miljön på Marielund.

Kaj Engelhart 2019-06-15 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Tjugofem kyrkliga aktörer i dialogen mellan kristna och muslimer har varit samlade på Marielund en vecka i juni. Deltagarna – katoliker, protestanter, en rysk-ortodox och en anglikan från 12 länder i Europa samt Turkiet – gav en samlad bild av hur dialogen fortskrider och förändras mot bakgrund av den politiska utvecklingen i regionen.

Stora huset, Marielund.

”Dialogen mellan kristna och muslimer – andligt utbyte?” var rubriken på mötet med deltagare från nätverket Journées d’Arras som samlar dialogaktörer till årliga sammankomster sedan 35 år. Det är en unik ekumenisk grupp med erfarenheter från många världsdelar och kyrkliga och akademiska sektorer. Ett av syftena är att följa upp utvecklingen i relationerna mellan kristna och muslimer och att fördjupa och dela den samlade kunskapen och erfarenheter från praktiskt dialogarbete.

I programmet ingick en redogörelse om islam och muslimer i Sverige ur ett historiskt och aktuellt perspektiv av Simon Sorgenfrei från Södertörns högskola, en personlig berättelse om sufiskt liv och sufisk tradition av imam Muhammed Muslim Eneborg och en övning i sufisk meditation och bön med läraren och terapeuten Yakuta Morton. Morgon- och kvällsbön i ekumenisk anda rundade av dagarna som gynnades av den suveräna förplägnaden och miljön på Marielund.

Kaj Engelhart 2019-06-15