Synod om Amazonas emotses med spänning

Arbetsdokumentet för katolska kyrkans specialsynod för Amazonas kommer att offentliggöras kommande måndag. Detta meddelade Vatikanens presstjänst idag, onsdag. Specialsynoden äger rum den 6–27 oktober i Vatikanen, och den bär namnet ”Amazonas – nya vägar för kyrkan och för en holistisk ekologi”. Det så kallade Instrumentum laboris tjänar som arbetsunderlag för deltagarna.

Denna biskopssynod, som påven Franciskus har sammankallat, emotses med spänning också av det skälet att man kommer att överlägga om nya former för själavård i områden med färre präster. Dessutom skall urbefolkningarnas rättigheter stärkas, och man skall ta i beaktande den ekologiska situationen för den art- och råvarurika urskogsregionen i Latinamerika.

Arbetsdokumentet kommer på måndag att presenteras av biskopssynodens såväl general- som undersekreterare, kardinal Lorenzo Baldisseri och Fabrizio Fabene. Texten kommer även att kommenteras av den argentinska jesuiten Humberto Miguel Yáñez, moralteolog vid det påvliga universitetet Gregoriana i Rom.

Texten antogs vid ett möte med synodens förberedande utskott i mitten av maj i Rom. Delaktig var även den brasiliansk-österrikiske Amazonasbiskopen Erwin Kräutler. Han är medlem av det så kallade försynodala rådet, som i samarbete med det romerska generalsekretariatet för biskopssynoden förbereder synoden.

Amazonasbäckenet breder ut sig över cirka 7,5 miljoner kvadratkilometer och fördelar sig över Brasilien, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam, Venezuela samt Franska Guyana. I dessa nio länder lever cirka tre miljoner personer, tillhöriga urbefolkningar, sammantaget ungefär 390 olika folkgrupper och nationaliteter.

Kathpress 2019-06-12