Religionsfriheten hotad i Ecuador menar biskopar

Ecuadors biskopskonferens (CEE) anser att religionsfrihet och yttrandefrihet är hotade genom en planerad lagreform. Enligt internetportalen ”Qué” (www.que.es) fruktar landets biskopar att präster i framtiden kan straffas för vad de säger i predikningar om det skulle strida mot officiella riktlinjer inom republiken.

Generalsekreteraren för CEE, Ángel Polivio Sánchez, sade till internetportalen, att straffen kan bli frihetsberövande på upp till ett och ett halvt år. Lagförslaget diskuteras för närvarande i nationalförsamlingen.

Kathpress 2011-10-25