Rom och Moskva: nya uppgifter om möte mellan påven och patriarken

Rycker en ”historisk träff” mellan påven Franciskus och Moskvapatriarken Kirill I ”närmare dag för dag”? Det är i alla fall vad kyrkopolitiska och ekumeniska iakttagare spekulerar om ifall man ska tro såväl den italienska tidningen Corriere della Sera, som förra veckoslutet publicerade en intervju med Moskvapatriarkatets ”utrikesminister” metropolit Hilarion Alfejev [bilden], som ryska medier som radiosändaren Echo Moskvitj.

Från patriarkatets utlandsavdelning har det emellertid kommit en ”nedtonande” dementi genom sekreteraren för inomkristna relationer, fader Stefan Igumenov, i ett samtal med Interfax-Religion. Han hävdade att artikeln i Corriere della Sera ”tyvärr inte korrekt återgav” samtalet mellan Hilarion och den italienske journalisten, utan att denne återgett delar av intervjun ”med egna ord”. […]

För kyrkopolitiska och ekumeniska iakttagare har det varit anmärkningsvärt att Hilarion under de senaste veckorna två gånger fört samtal med ledande gestalter i Vatikanen. Den 26 juni träffade metropoliten – som kommit till Rom den 25 för att delta i ett sammanträde med ”Drafting Committee” i den internationella kommissionen för den teologiska dialogen mellan den katolska och de ortodoxa kyrkorna – sammanträffat med statssekreteraren, kardinal Pietro Parolin [bilden].

Kommunikén från Moskvapatriarkatets utlandsavdelning om träffen innehöll en del intressanta formuleringar. Kardinalen och metropoliten hade meningsutbyten om talrika frågor, ”inklusive relationerna mellan katoliker och ortodoxa i Ryssland, Ukraina och Vitryssland”. Hilarion skildrade sina intryck från Vitryssland, som han för en kort tid sedan besökt, då han åtföljde patriarken Kirill på dennes pastoralresa. Relationerna mellan de ortodoxa och katolska kyrkorna sades ha utvecklats positivt i Vitryssland.

Kardinalen och metropoliten var eniga beträffande ”nödvändigheten av ett intimare samarbete mellan de båda kyrkorna i strävan efter en fredlig lösning i östra Ukraina” och motsvarande hjälpåtgärder för de nödlidande. Särskild uppmärksamhet ägnade kardinal Parolin och metropoliten Hilarion åt situationen i Mellanöstern, ”där kristet blod utgjutes” och där det råder en ohygglig humanitär katastrofsituation. […]

Tio dagar före mötet med kurian den 26 juni mottogs metropoliten Hilarion i audiens hos påven. Vid mötet överbringade metropoliten en hälsning från patriark Kirill I. I den efterföljande kommunikén var det påfallande att Ukrainakonflikten, den främsta ekumeniska stötestenen inte omnämndes.

Enligt metropolit Hilarion fördes det redan i november 2013 intensiva diskussioner om möjligheten av ett sammanträffande mellan påven Franciskus och patriark Kirill I. Påven sade å sin sida under en ”flygande presskonferens” på återresan från Istanbul efter mötet med den ekumeniske patriarken Bartolomaios I i november förra året, att han var beredd att sammanträffa med patriarken av Moskva ”när han vill och var han vill, och kallar han så kommer jag”.

I intervjun i Corriere della Sera angavs för övrigt att ett sådant möte skulle kunna äga rum på ”neutral” mark, varvid nämnts Ungern eller Österrike.

Kathpress 2015-07-01