Roms virtuella katakomber i Google

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Genom Google går det nu att besöka några av Roms katakomber. Den 19 november invigdes Priscillakatakomben vid Via Salaria i norra Rom som första ”virtuella katakomb”. Om man i Google Maps söker på ”catacombe di Priscilla” och klickar på fotot till vänster av katakombens interiör, kan man vandra runt nere i hela katakomben (man manövrerar med pilarna), gå in i gångar och rum som är stängda för allmänheten och se några av de äldsta kristna målningarna från 200-talet.

Särskilt kända är en framställning av jungfru Maria, Jesusbarnet och en profet från 230-talet; en gravkammare från andra halvan av 200-talet som kallas ”Velata” och är prydd av målningar av en avliden kvinna framställd i bönegest med utsträckta händer och huvudet täckt av ett dok, vid sidan av bilder av hennes bröllop och av henne med ett litet barn; samt det så kallade Grekiska kapellet från slutet av 200-talet eller början av 300-talet. Det är en gravkammare för en rik familj med en mängd bibliska scener, bland annat de tre vise männen, judarna i den brinnande ugnen i Babylon, Noas ark samt berättelsen om Susanna.

Det senaste tillägget är den kanske mest spektakulära av alla Roms katakomber, den vid Via Latina. Till skillnad från den kyrkliga Priscillakatakomben är detta en privat katakomb från 300-talet med originella målningar där kristet, klassiskt och hedniskt blandas i en spännande illustration av kristnandet av den bildade överklassen. För att besöka detta ”pinakotek från 300-talet” skall man söka ”Ipogeo di Via Dino Compagni” i Google Maps. Detta är nog särskilt uppskattat av arkeologer och konstvetare som i många år förgäves sökt tillstånd att få besöka denna bräckliga pärla, som inte är öppen för allmänheten på grund av problemen att bevara de känsliga målningarna.

Olle Brandt 2013-11-25

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Genom Google går det nu att besöka några av Roms katakomber. Den 19 november invigdes Priscillakatakomben vid Via Salaria i norra Rom som första ”virtuella katakomb”. Om man i Google Maps söker på ”catacombe di Priscilla” och klickar på fotot till vänster av katakombens interiör, kan man vandra runt nere i hela katakomben (man manövrerar med pilarna), gå in i gångar och rum som är stängda för allmänheten och se några av de äldsta kristna målningarna från 200-talet.

Särskilt kända är en framställning av jungfru Maria, Jesusbarnet och en profet från 230-talet; en gravkammare från andra halvan av 200-talet som kallas ”Velata” och är prydd av målningar av en avliden kvinna framställd i bönegest med utsträckta händer och huvudet täckt av ett dok, vid sidan av bilder av hennes bröllop och av henne med ett litet barn; samt det så kallade Grekiska kapellet från slutet av 200-talet eller början av 300-talet. Det är en gravkammare för en rik familj med en mängd bibliska scener, bland annat de tre vise männen, judarna i den brinnande ugnen i Babylon, Noas ark samt berättelsen om Susanna.

Det senaste tillägget är den kanske mest spektakulära av alla Roms katakomber, den vid Via Latina. Till skillnad från den kyrkliga Priscillakatakomben är detta en privat katakomb från 300-talet med originella målningar där kristet, klassiskt och hedniskt blandas i en spännande illustration av kristnandet av den bildade överklassen. För att besöka detta ”pinakotek från 300-talet” skall man söka ”Ipogeo di Via Dino Compagni” i Google Maps. Detta är nog särskilt uppskattat av arkeologer och konstvetare som i många år förgäves sökt tillstånd att få besöka denna bräckliga pärla, som inte är öppen för allmänheten på grund av problemen att bevara de känsliga målningarna.

Olle Brandt 2013-11-25