Orientaliska ärkebiskopar vädjar om hjälp

Den internationella politiska makteliten får inte längre åse blodsutgjutelsen i Syrien utan att göra något. ”Hjälp oss, så att vi inte förlorar hoppet!” Med denna appell vädjade den kaldeiske ärkebiskopen av Aleppo, Antoine Audo och den maronitiske ärkebiskopen av Beirut, Boulos Matar till det internationella samfundet att äntligen få till stånd ett slut på inbördeskriget i Syrien. Inom ramen för stiftelsen Pro Orientes fjärde ”Colloquium Syriacum” i Wien på onsdagen hänvisade de båda biskoparna till situationen för de kristna i deras hemländer.

Ärkebiskop Audo berättade att den syriska befolkningen är utmattad efter det närmare tre år långa inbördeskriget och att utsikterna för fred dag för dag förskjuts längre och längre, Hittills har tusentals kristna omkommit genom kriget i hans hemland. Rebellernas kidnappning av kristna har med tiden blivit en gängse praxis, ett sätt att pressa ut pengar för anskaffning av vapen och ammunition. I hans hemstad Aleppo har den ena kristna familjen efter andra försvunnit, antingen för att de tvingats fly, eller för att de blivit dödade, enligt den kaldeiske ärkebiskopen.

Kriget i Syrien riktar sig inte uttryckligen mot den kristna befolkningen, men denna är i vilket fall skyddslöst utlämnad, då staten inte längre är i stånd att ikläda sig sin roll som skyddsmakt i det rådande tillståndet av anarki. En tredjedel av de syriska kristna har redan flytt. ”Var och en som har erforderliga penningmedel flyr”, enligt Audo. På grund härav har det uppstått en prekär situation, då många läkare lämnat landet, med påföljd att det inte längre finns någon läkarvård att få för de offer för inbördeskriget som bor i områden utanför städerna. Som exempel nämnde ärkebiskopen förhållandena i sin hemstad, där 80 kristna läkare flytt sedan krigsutbrottet.

Ärkebiskopen av Beirut Boulos Matar underströk att kriget i Syrien utgör en katastrof för hela Mellanöstern. Hans land är överlupet av flyktingar. Sedan början av inbördeskriget har över en miljon syrier flytt till Libanon med dess knappt 4,5 miljoner invånare. Därtill kommer att man måste försörja en halv miljon palestinska flyktingar, som kommit som en följd av konflikten med Israel.

Libanon har i stor utsträckning lämnats i sticket av det internationella samfundet när det gällt att bemästra denna humanitära katastrof. Internationell politik i samband med hela konflikten i Syrien är på det hela taget omoralisk, sade ärkebiskopen. För stormakterna gäller det enbart att hålla igång flödet av olja från Mellanöstern. Det mänskliga eländet i hela regionen bekymrar man sig mycket lite om.

Biskoparna betonade den stora hjälpverksamhet som Caritas och andra kristna biståndsorganisationer bedriver i krisregionen och tackade för den generositet många österrikare visat genom sina bidrag till Syrienkrigets offer. Utan denna hjälp skulle situationen säkert ha varit ännu dystrare, enligt de båda ärkebiskoparna.

Kathpress 2013-11-21