Rörelsen ”Pro Pope Francis” slutspurtar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den för knappt ett år sedan grundade rörelsen Pro Pope Francis satsar inför slutspurten. Pastoralteologen Paul Zulehner, som tillsammans med religionsfilosofen Tomáš Halík i Prag formulerat ett solidaritetsbrev till förmån för den kurs påven Franciskus slagit in på och startade websiten www.pro-pope-francis.com, har i ett meddelande offentliggjort för understödjare av ett flertal publikationer för aktionen, att uppropet skall överlämnas till påven personligen.

Zulehner [bilden ovan] uppgav imponerande siffror för uppslutning från hela världen. 75 000 personer har i ett öppet brev till påven sagt att de delar hans vision ”en dröm om kyrkan som moder och herdinna”. I den åtföljande on-line-enkäten svarade knappt 5 500 personer. 150 fackteologer från hela världen har ställt teologiska bidrag till förfogande, vilka skall bindas in och offentliggöras.

I förväg riktades en skrivelse on-line i oktober 2017 direkt till ”den högt värderade påven Franciskus”. I denna fastslogs att ”vi med detta öppna brev vill uttrycka att vi är tacksamma för er modiga och teologiskt väl underbyggda ämbetsutövning”. Franciskus ”pastoralkultur” står för ett umgänge med människorna, i vilket ”inte legalistiskt tolkade regler, utan barmhärtighet” ska ha sista ordet. Vi drömmer om en kyrka som är moder och herdinna”. Denna dröm understödjer vi”, enligt en av undertecknarna.

Den 17 september kommer förlaget Patmos ut med en e-bok med alla 150 texterna, som fått titeln ”Vi delar denna dröm”. Teologer, såväl manliga som kvinnliga från hela världen, argumenterar för ”ProPopeFrancis”. Zulehner har skrivit en introduktion till de totalt 1 200 sidorna manuskript.

Samtidigt med e-boken utkommer på Patmosförlaget en bok på tyska med titeln ”Pro Pope Francis – Weltweite Unterstützung für den Papst aus dem Kirchenvolk”, av Zulehner och Halík [bilden t.h.]. I den beskrivs den avslutade aktionen i detalj. Den har samlat såväl de viktigaste punkterna i de 150 teologernas skrifter som svaren på en rundfråga on-line rörande de aktuella utmaningarna respektive ”tidens tecken” och evangeliets betydelse för bemötandet av ”utmaningarna” och den nödvändiga omgestaltningen av kyrkan. Enligt Zulehner hade man därmed uppnått huvudsyftet med aktionen ”Pro Pope Francis”, nämligen att ”ge honom starkt känslomässigt och argumentativt understöd”.

Redan har det tyska förlaget ”wbg” publicerat ställningstaganden av tyska fackteologer, såsom Hubert Wolf, Christian Bauer, Margit Eckholt, Eva-Maria Faber, Anselm Grün, Alois Glück, samt även ordföranden i ”Katholische Aktion Österreich”, Gerda Schaffelhofer. Under rubriken ”Medvind för påven. Varför vi är för påven Franciskus” får påven i sin ”revolution uppifrån” sakkunnigt stöd och råd. Boken utfylls med intervjuer med Rita Süßmuth och biskop Franz-Josef Overbeck.

Dokumentationen från alla understödjande personer skall tillsammans med ovan nämnda publikationer överlämnas personligen till påven fram på senhösten. ”Vi hoppas att den av oss initierade aktionen Pro Pope Francis skall bereda honom glädje och stärka hans beslutsamhet att modigt fortsätta på den inslagna vägen”, säger Paul Zulehner. Enligt hans övertygelse kommer Amasonassynoden 2019 utgöra ett viktigt steg.

Stödet för påven Franciskus kurs för kyrkan erfordras just nu, underströk Zulehner under den gångna veckan med tanke på de ”allt fräckare” angreppen på påven. Han uppmanade biskoparna i Europa att offentligen visa solidaritet med honom med anledning av angreppet ”Causa Viganò” samt kraven på hans avgång. Under tiden har biskopskonferensen i EU, COMECE ställt sig demonstrativt bakom påven Franciskus, liksom biskopen i Feldkirch, Benno Elbs och företrädare för kyrkorna i Spanien, Argentina, Peru, Paraguay och USA.

Katpress 2018-09-04

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den för knappt ett år sedan grundade rörelsen Pro Pope Francis satsar inför slutspurten. Pastoralteologen Paul Zulehner, som tillsammans med religionsfilosofen Tomáš Halík i Prag formulerat ett solidaritetsbrev till förmån för den kurs påven Franciskus slagit in på och startade websiten www.pro-pope-francis.com, har i ett meddelande offentliggjort för understödjare av ett flertal publikationer för aktionen, att uppropet skall överlämnas till påven personligen.

Zulehner [bilden ovan] uppgav imponerande siffror för uppslutning från hela världen. 75 000 personer har i ett öppet brev till påven sagt att de delar hans vision ”en dröm om kyrkan som moder och herdinna”. I den åtföljande on-line-enkäten svarade knappt 5 500 personer. 150 fackteologer från hela världen har ställt teologiska bidrag till förfogande, vilka skall bindas in och offentliggöras.

I förväg riktades en skrivelse on-line i oktober 2017 direkt till ”den högt värderade påven Franciskus”. I denna fastslogs att ”vi med detta öppna brev vill uttrycka att vi är tacksamma för er modiga och teologiskt väl underbyggda ämbetsutövning”. Franciskus ”pastoralkultur” står för ett umgänge med människorna, i vilket ”inte legalistiskt tolkade regler, utan barmhärtighet” ska ha sista ordet. Vi drömmer om en kyrka som är moder och herdinna”. Denna dröm understödjer vi”, enligt en av undertecknarna.

Den 17 september kommer förlaget Patmos ut med en e-bok med alla 150 texterna, som fått titeln ”Vi delar denna dröm”. Teologer, såväl manliga som kvinnliga från hela världen, argumenterar för ”ProPopeFrancis”. Zulehner har skrivit en introduktion till de totalt 1 200 sidorna manuskript.

Samtidigt med e-boken utkommer på Patmosförlaget en bok på tyska med titeln ”Pro Pope Francis – Weltweite Unterstützung für den Papst aus dem Kirchenvolk”, av Zulehner och Halík [bilden t.h.]. I den beskrivs den avslutade aktionen i detalj. Den har samlat såväl de viktigaste punkterna i de 150 teologernas skrifter som svaren på en rundfråga on-line rörande de aktuella utmaningarna respektive ”tidens tecken” och evangeliets betydelse för bemötandet av ”utmaningarna” och den nödvändiga omgestaltningen av kyrkan. Enligt Zulehner hade man därmed uppnått huvudsyftet med aktionen ”Pro Pope Francis”, nämligen att ”ge honom starkt känslomässigt och argumentativt understöd”.

Redan har det tyska förlaget ”wbg” publicerat ställningstaganden av tyska fackteologer, såsom Hubert Wolf, Christian Bauer, Margit Eckholt, Eva-Maria Faber, Anselm Grün, Alois Glück, samt även ordföranden i ”Katholische Aktion Österreich”, Gerda Schaffelhofer. Under rubriken ”Medvind för påven. Varför vi är för påven Franciskus” får påven i sin ”revolution uppifrån” sakkunnigt stöd och råd. Boken utfylls med intervjuer med Rita Süßmuth och biskop Franz-Josef Overbeck.

Dokumentationen från alla understödjande personer skall tillsammans med ovan nämnda publikationer överlämnas personligen till påven fram på senhösten. ”Vi hoppas att den av oss initierade aktionen Pro Pope Francis skall bereda honom glädje och stärka hans beslutsamhet att modigt fortsätta på den inslagna vägen”, säger Paul Zulehner. Enligt hans övertygelse kommer Amasonassynoden 2019 utgöra ett viktigt steg.

Stödet för påven Franciskus kurs för kyrkan erfordras just nu, underströk Zulehner under den gångna veckan med tanke på de ”allt fräckare” angreppen på påven. Han uppmanade biskoparna i Europa att offentligen visa solidaritet med honom med anledning av angreppet ”Causa Viganò” samt kraven på hans avgång. Under tiden har biskopskonferensen i EU, COMECE ställt sig demonstrativt bakom påven Franciskus, liksom biskopen i Feldkirch, Benno Elbs och företrädare för kyrkorna i Spanien, Argentina, Peru, Paraguay och USA.

Katpress 2018-09-04

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)