Tagged 'Paul Zulehner'

Rörelsen ”Pro Pope Francis” slutspurtar

Den för knappt ett år sedan grundade rörelsen Pro Pope Francis satsar inför slutspurten. Pastoralteologen Paul Zulehner, som tillsammans med religionsfilosofen Tomáš Halík i Prag formulerat ett solidaritetsbrev till förmån för den kurs påven Franciskus slagit in på och startade websiten…