Sant’Egidio-kommuniteten: ”Fred är alltid möjlig”

Vi har i åratal varit vittne till krig ingen tycks ha styrkan eller viljan att få slut på, som konflikten i Syrien, som dagligen skördar nya offer, ökar desperationen hos civilbefolkningen och ställer etniska och religiösa grupper, som hittills ömsesidigt levt i fred, mot varandra. Om det internationella samfundet inte förmår att få till stånd en rent humanitär vapenvila måste man organisera en mobilisering av ”gräsrötter” som kan ge en röst åt de många människor som ser utvandring som sin enda utväg, till priset av en riskabel färd mot Europa.

På förslag från Sant’Egidio-kommuniteten, tillsammans med den katolska och den ortodoxa kyrkan i Albanien, har de båda världsreligionerna tagit initiativet att sammankalla en internationell konferens med titeln ”Fred är alltid möjlig – religioner och kulturer i dialog”. Den skall äga rum i Tirana den 6–8 september. Det är en viktig händelse för ”Andan från Assisi”, den första interreligiösa bönkonferensen för fred, som sammankallades av påven Johannes Paulus II 1986, i den helige Franciskus stad. Det har en särskild innebörd i år, inte bara på grund av alla krig och konflikter, utan också på grund av ett nytt synsätt som representeras av religionernas fredsbevarande styrka, i motsats till våldet och med konkreta och genomförbara förslag.

Man förväntar ett särskilt budskap från påven Franciskus vid invigningen. I tre dagar skall man sedan ha ett tiotal paneldiskussioner med de viktigaste religiösa ledarna från Europa och Medelhavsområdet, Asien och Afrika, samt även betydande kulturpersonligheter och representanter för olika institutioner. Man hoppas att de sistnämnda kommer att mötas av en kraftfull vädjan om att omedelbart få till stånd en humanitär vapenvila och möta den komplicerade uppgiften att bygga fred. Alla internationella organisationer kommer att konsulteras, särskilt de europeiska, då ju Europa står vid skiljevägen i valet mellan att stänga sina gränser och bli beklagligt efterbliven, eller att acceptera de nya utmaningar man står inför, såsom fred, acceptans och integration. Konferensen kommer också att ha ”gräsrotskaraktär”: en växande skara av människor från hela Europa kommer att anlända som pilgrimer till den albanska huvudstaden för att närvara vid mötena.

Varför Albanien? Därför att byggandet av freden måste starta i periferin. Förra året inledde påven Franciskus sina europeiska besök just här. Det lilla landet, som har kontinentens största muslimska befolkning, har idag blivit en förebild när det gäller samexistens mellan religioner och kulturer, ett intressant försöksforum, där ämnen som rör fred kommer att diskuteras i tre dagar, liksom även hållbar utveckling, miljökatastrofer (som ju gäller hela planeten och levnadsförhållandena runt världens storstäder) och social ojämlikhet.

Vittnesbörd från länder där det råder konflikter, som Syrien, Irak, Nigeria, Mindanao (Filippinerna) och Libyen kommer att höras och bidra till uppnåendet av fred.

Vatican Insider/La Stampa 2015-08-24