Schweizergardets rekryter avlägger sin ed den 6 maj

Schweizergardets edsavläggelse för rekryterna äger rum den 6 maj i år, men i ett mindre sammanhang på grund av den pågående coronapandemin.

Schweizergardet. Foto: Wikimedia commons.

De 34 edsavläggande gardisterna kommer att avlägga den högtidliga eden den 6 maj i närvaro av sina föräldrar och syskon, meddelar gardet. Företrädare för Schweiziska edsförbundet, den schweiziska armén, den schweiziska biskopskonferensen och Påvliga schweizergardets stiftelse, som spelar en viktig roll i nybyggnationen av kasernerna i Vatikanen, kommer likaledes att närvara.

Förra året flyttades den högtidliga edsavläggelsen till oktober på grund av pandemin. Den 6 maj ägde endast en kransnedläggning rum. Datumet den 6 maj påminner om de 147 schweizergardister som stupade i försvaret av påven Clemens VII vid Roms skövling 1527, den så kallade sacco di Roma.

Vatican News 2021-04-13

Detta är en nyhetstext.