Senaten i Argentina avstyrker förslag om nya abortlagar

De deputerade i det argentinska parlamentets överhus har avvisat förslaget om en liberalisering av landets abortlagar. Efter en 16 timmar lång debatt röstade på natten till torsdag 38 senatorer mot ett lagförslag att tillåta abort fram till vecka 14; 31 senatorer röstade för förslaget. Lagförslaget, som i början av juni stöddes av en knapp majoritet i parlamentets första kammare, kan inte tas upp ännu en gång under löpande parlamentsperiod.

De senaste veckorna har både motståndare och förespråkare till lagförslaget mobiliserat massdemonstrationer. Den katolske ärkebiskopen i Buenos Aires, kardinal Mario Poli, vädjade i tisdags ännu en gång till de deputerade att stoppa den nya lagen. ”En abort kommer alltid att vara dramatisk och är långt ifrån en lösning”, sade han i en TV intervju.

Medan debatten pågick parlamentet, firade kardinal Poli, biskop Oscar Ojea och nuntien Leon Kalenga Badikebele en ”Mässa för livet” tillsammans med tusentals troende i den överfulla katedralen i Buenos Aires. Även de ofödda har rätt ”att tillhöra vår historia, vårt land, där det finns plats för alla och ingen kommer att betraktas som överflödig”, sade kardinalen till försvar för livet.

Enligt tidningsuppgifter uppmanade Poli i sin predikan de troende att stödja kvinnor som befinner sig i en graviditetskonflikt. Det gäller att ordna platser, där blivande mödrar med sin ängslan och sina behov kan tas omhand och få hjälp. ”Det är en utmaning vi inte kan skjuta framför oss”, betonade ärkebiskopen i Buenos Aires.

Efter omröstningen i parlamentet tackade biskopskonferensens ständiga råd i en offentlig deklaration de deputerade, som i debatten om ändringar i abortlagstiftningen hade talat till försvar av livet. Genom arbetet med att skydda livet ända från befruktningen till den naturliga döden har även den ekumeniska och interreligiösa dialogen stärkts.

Man står nu inför en stor pastoral utmaning, ”att tydligare förkunna livets värde”. Förutom en ansvarsfull sexualupplysning krävs stöd till de inrättningar, dit gravida kvinnor i svåra situationer, och då särskilt kvinnor i den fattigare delen av samhället, kan vända sig, men det krävs även att de stödjer de kvinnor, ”som genomgått abort”.

I Argentina liksom i många andra latinamerikanska länder är abort tillåtet endast efter våldtäckt eller då moderns liv är i fara. Den konservative presidenten Mauricio Macri gav tidigare i år grönt ljus åt en debatt om en uppmjukning i abortlagstiftningen, även om han tillfogade att han själv var ”för livet”.

För de båda omröstningarna i parlamentets två kamrar förklarade Macri att något partitvång inte rådde utan var och en skulle rösta efter sin personliga övertygelse.

I senaten röstade 17 av regeringskoalitionens senatorer mot förslaget medan 8 röstade för. Även i det vänsterorienterade partiet FPV röstade en av de nio kvinnliga senatorerna mot en uppmjukning av abortlagen. Totalt bland de kvinnliga senatorerna var det lika många för som emot lagförslaget – 14 mot 14. Bland männen fanns en majoritet (24 mot 17) för att behålla gällande regler för abort.

Kathpress 2018-08-09