Signum nr 7/2020 snart på väg

Nu är årets sjunde Signum på tryckeriet och snart på väg till prenumeranterna. Naturligtvis nämns såväl Vatikanens avtal med Kina som den nya påvliga encyklikan och även den viktiga polska fackföreningsrörelsen Solidarnosc, som grundades för 40 år sedan.

Löpsedel nr 7 2020

En omfattande presentation av Peter Seewalds biografi över påven emeritus Benedictus XVI ges, jämte en djupdykning i ofelbarhetens historia och en mer lättsam intervju med La Civiltà Cattolicas chefredaktör Antonio Spadaro.

Relationen mellan exegetik och dogmatik utreds i fyra artiklar av Anders Ekenberg, Cristina Grenholm, Jonas Holmstrand och rabbinen Delphine Horvilleur.

Katrin Åmell skriver om en senkommen men intressant rapport från ett interreligiöst möte för ordenssystrar, och Magdalena Slyk presenterar den uppmärksammade polska filmen Corpus Christi.

Därtill finns en mycket välmatad avdelning med recensioner, bland annat om nyvigde norske biskopen Erik Vardens Allt som är värt att minnas, Kjell O Lejons inför presidentvalet högaktuella Från Truman till Trump och Gunnar Brobergs biografi över Carl von Linné.

Vill du teckna prenumeration? Skicka ett mejl till adm@signum.se med rubriken/ärendemeningen ”Prenumeration” samt uppgifter om namn, adress och eventuell gåvomottagare. Prenumerationstyper och priser finns på https://signum.se/prenumerera/.

Red. 2020-10-12