Erik Varden

Filter

Datumintervall
Med det nya avsnittet av Signumpodden inleds en ny serie med lite kortare avsnitt som kommer att släppas i samband med varje nytt nummer av Signums pappersutgåva, som kommer ut...
Gäst i det nya avsnittet av Signumpodden är Erik Varden, biskop i Trondheims katolska stift och aktuell på svenska med boken Vaka med mig (Silentium förlag). En serie betraktelser där...
av FREDRIK HEIDING – Hellre minnas mer än att glömma helt. Mänskligheten gör hela tiden beundransvärda tekniska framsteg men frågan är om vi utvecklas i samma takt när det gäller konflikthantering....
Nu är årets sjunde Signum på tryckeriet och snart på väg till prenumeranterna. Naturligtvis nämns såväl Vatikanens avtal med Kina som den nya påvliga encyklikan och även den viktiga polska...
av LAPO LAPPIN Nu i lördags, den 3 oktober, vigdes trappistmunken Erik Varden till biskop av Trondheims katolska stift. Stiftet, som innefattar litet mer än 16 000 katoliker, har varit...
Påven Franciskus har efter tio års sedisvakans utnämnt en ny biskop för den norska prelaturen Trondheim. Som den katolska nordiska biskopskonferensen meddelade under tisdagen kommer cisterciensabboten Erik Varden (45 år)...