Signum nummer 2

Så har då årets andra nummer av Signum kommit från tryckeriet. Åtskilliga prenumeranter har redan fått det i sina brevlådor.

Frågor om mänskliga rättigheter och religionens roll i samhället återkommer i flera artiklar. Ledaren argumenterar för att staten bör vara sekulär, vilket inte innebär att samhälle och kultur måste sekulariseras. Men den senaste tidens utveckling i bland annat Pakistan och arabvärlden visar att vår mångreligiösa tid kräver en sekulär statsmakt.

Hans Joas skriver om de historiska källorna till de mänskliga rättigheterna, Anna Maria Hodacs tecknar Gustaf Frödings levnadsöde, medan Carl Otto Werkelid recenserar kritikerna Thomas Anderberg och Terry Eagleton. Att vi är inne i fasteiden märks också; Tord Fornberg skriver om processen mot Jesus, medan Eva Lindqvist Sandgren skriver om passionsteman i Vadstenanunnornas spiritualitet. Gustav Wingren, vampyrer och fertilitetsturism samsas också inom pärmarna i detta åtta sidor extra tjocka nummer.

Ulf Jonsson 2011-03-17