Signum nummer 8 år 2020 på väg

Nu är årets sista Signum tryckt och på väg till prenumeranterna.

Som avslutning på jubileumsåret (även om det nog kommer att hända saker även under 2021), publiceras i sin helhet Hans Joas föreläsning ”Tro eller självoptimering” som hölls på Signumdagen i mars, översatt av Aili Lundmark.

Helena Bodin har skrivit om Gudsföderskan som källa i bysantinska hymner, och relationen mellan Mariavördnad och heliga källor. Om kroppens gränser och gränsöverskridande, i synnerhet i den speciella musikaliska kropp som utgörs av en kör, skriver Meghan Quinlan, i en text om ”Kör, gemenskap och Jagets gräns”.

Mattias Lundberg presenterar den under det gångna året jubilerande kompositören Claude Loyola Allgén, och får själv sin bok om Sven-Erik Bäck recenserad av Helena Mann Sundström. Dessutom skriver Anna Cavallin om tv-serien Barnmorskan i East End (på engelska Call the Midwife), och Felix Körner analyserar förändringen för Hagia Sofia i en artikel som ursprungligen publicerades i Communio.

Bland de många recensionerna återfinns bland andra Lena Andersson, Christian Rück, Katrine Marçal, och Bengt Kristensson Uggla.

Löpsedel för Signum nummer 8 år 2020.

God jul, och på återseende nästa år, önskar därmed Signums redaktion alla läsare. Webbplatsen kommer förstås även under helgerna bjuda på nyheter, betraktelser och iakttagelser, som vanligt.

Red 2020-12-17