Kardinal Arborelius vädjar: Tillåt julfiranden i kyrkorna!

Kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolska stift, vädjar nu till regeringen om en så kallad julamnesti för de kristna i Sverige. Hans önskan är att regeringen under julhelgen ska göra undantag för den nu gällande restriktionen att gudstjänster inte får ha fler deltagare än 8 personer. Biskopen understryker att de kristna som ansvarsfulla medborgare bör vara noga med att följa de försiktighetsåtgärder som införts på grund av coronapandemin. Men samtidigt lyfter han fram att julen är en central kristen högtid, och att det betyder väldigt mycket för de kristna att få fira julen i kyrkan. Därför hoppas han att regeringen ska bevilja ett undantag från 8-personersregeln för julens gudstjänster, under förutsättning att dessa firas under coronasäkra betingelser. Flera andra länder i Europa har infört denna form av julamnesti. I exempelvis Tyskland är offentliga gudstjänster tillåtna under julen, under villkor att deltagarna bär munskydd och att man inte sjunger.

Kadinal Arborelius vädjan om julamnesti i Sverige publiceras i dag på morgonen, måndag den 14 december, på tidningen Dagens hemsida och därefter också i deras pappersutgåva. Kardinalens vädjan framfördes redan för ett par dagar sedan direkt till den svenska regeringen i samband med ett möte med kulturminister Amanda Lind.

Här nedan följer den fullständiga versionen av kardinal Anders Arborelius vädjan till regeringen.

Red. 2020-12-14.

 

En vädjan från Akalla om en jul i kyrkan

Efter många år i lånade lokaler fick den stora syriansk-katolska gemenskapen i Tensta i somras möjlighet att köpa Akalla kyrka av Svenska kyrkan – ett äkta tecken på ekumenisk vänskap. Under hösten har de arbetat intensivt för att ställa kyrkan i ordning inför julens gudstjänster. En irakisk konstnär från Falun har praktiskt taget arbetat dag och natt för att få kyrkan färdig. Då kom de nya bestämmelserna om att bara åtta personer får delta i en gudstjänst som ett dråpslag. Sedan dess har jag fått otaliga påstötningar för att försöka förmå regeringen att ge tillstånd till fler gudstjänstbesökare till jul. Det är påfallande att dessa nödrop inte bara kommer från fina adresser på Östermalm, utan ofta från de mest utsatta områdena i våra storstäder: Tensta, Fittja, Fisksätra, Brandbergen, Hovsjö, Angered, Rosengård. Just där tycks längtan och hoppet om att få fira Jesu födelse i kyrkan vara som störst.

När Gud blir människa och föds till världen kommer han som ett fattigt och utsatt barn som inte fick plats i härbärget. Han kommer till vår värld med budskap om fred och försoning, om kärlek och tröst i all nöd och sorg. Det kan vara nästan omöjligt för sekulära, välmående svenskar att förstå hur mycket julmässan kan betyda för många människor i vårt land som inte har det så bra. Men det är inte heller lätt för dem som fått fira mässa i Aleppo och Bagdad, medan bomberna föll, att förstå att man inte kan få göra det i Sverige idag. Det kan inte heller vara lätt för våra judiska vänner att förstå att man bara får vara åtta deltagare när de behöver minst tio män för sin gudstjänst.

Samtidigt vill vi som ansvarsfulla medborgare se till att alla säkerhetsföreskrifter följs till punkt och pricka, ja, mer än så, i våra kyrkor. Munskydd kunde vara en lämplig och billig julklapp! Under mitt besök i Rom förra veckan fick jag delta i påven Franciskus’ mässa med de nya kardinalerna, där vi alla hade munskydd – utom påven – och satt långt ifrån varandra. Tillsammans med människor av olika tro vill vi solidariskt och helhjärtat stödja regeringen i kampen mot smittan. Jag vill gärna citera statsministerns uppskattande ord till företrädare för trossamfunden: ”Vi kan aldrig lagstifta om empati, tröst och hopp. Det kommer från trossamfunden.”

Därför vill jag nu göra mig till tolk för att alla dem som nu vädjar till regeringen om att vi skall få denna möjlighet att förmedla empati, tröst och hopp genom att få fira julens gudstjänster tillsammans, under iakttagande av alla nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem. Herren, Herren kommer med väldighet (Jesaja)

Kardinal Anders Arborelius ocd

Biskop av Stockholms katolska stift

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolska stift, vädjar nu till regeringen om en så kallad julamnesti för de kristna i Sverige. Hans önskan är att regeringen under julhelgen ska göra undantag för den nu gällande restriktionen att gudstjänster inte får ha fler deltagare än 8 personer. Biskopen understryker att de kristna som ansvarsfulla medborgare bör vara noga med att följa de försiktighetsåtgärder som införts på grund av coronapandemin. Men samtidigt lyfter han fram att julen är en central kristen högtid, och att det betyder väldigt mycket för de kristna att få fira julen i kyrkan. Därför hoppas han att regeringen ska bevilja ett undantag från 8-personersregeln för julens gudstjänster, under förutsättning att dessa firas under coronasäkra betingelser. Flera andra länder i Europa har infört denna form av julamnesti. I exempelvis Tyskland är offentliga gudstjänster tillåtna under julen, under villkor att deltagarna bär munskydd och att man inte sjunger.

Kadinal Arborelius vädjan om julamnesti i Sverige publiceras i dag på morgonen, måndag den 14 december, på tidningen Dagens hemsida och därefter också i deras pappersutgåva. Kardinalens vädjan framfördes redan för ett par dagar sedan direkt till den svenska regeringen i samband med ett möte med kulturminister Amanda Lind.

Här nedan följer den fullständiga versionen av kardinal Anders Arborelius vädjan till regeringen.

Red. 2020-12-14.

 

En vädjan från Akalla om en jul i kyrkan

Efter många år i lånade lokaler fick den stora syriansk-katolska gemenskapen i Tensta i somras möjlighet att köpa Akalla kyrka av Svenska kyrkan – ett äkta tecken på ekumenisk vänskap. Under hösten har de arbetat intensivt för att ställa kyrkan i ordning inför julens gudstjänster. En irakisk konstnär från Falun har praktiskt taget arbetat dag och natt för att få kyrkan färdig. Då kom de nya bestämmelserna om att bara åtta personer får delta i en gudstjänst som ett dråpslag. Sedan dess har jag fått otaliga påstötningar för att försöka förmå regeringen att ge tillstånd till fler gudstjänstbesökare till jul. Det är påfallande att dessa nödrop inte bara kommer från fina adresser på Östermalm, utan ofta från de mest utsatta områdena i våra storstäder: Tensta, Fittja, Fisksätra, Brandbergen, Hovsjö, Angered, Rosengård. Just där tycks längtan och hoppet om att få fira Jesu födelse i kyrkan vara som störst.

När Gud blir människa och föds till världen kommer han som ett fattigt och utsatt barn som inte fick plats i härbärget. Han kommer till vår värld med budskap om fred och försoning, om kärlek och tröst i all nöd och sorg. Det kan vara nästan omöjligt för sekulära, välmående svenskar att förstå hur mycket julmässan kan betyda för många människor i vårt land som inte har det så bra. Men det är inte heller lätt för dem som fått fira mässa i Aleppo och Bagdad, medan bomberna föll, att förstå att man inte kan få göra det i Sverige idag. Det kan inte heller vara lätt för våra judiska vänner att förstå att man bara får vara åtta deltagare när de behöver minst tio män för sin gudstjänst.

Samtidigt vill vi som ansvarsfulla medborgare se till att alla säkerhetsföreskrifter följs till punkt och pricka, ja, mer än så, i våra kyrkor. Munskydd kunde vara en lämplig och billig julklapp! Under mitt besök i Rom förra veckan fick jag delta i påven Franciskus’ mässa med de nya kardinalerna, där vi alla hade munskydd – utom påven – och satt långt ifrån varandra. Tillsammans med människor av olika tro vill vi solidariskt och helhjärtat stödja regeringen i kampen mot smittan. Jag vill gärna citera statsministerns uppskattande ord till företrädare för trossamfunden: ”Vi kan aldrig lagstifta om empati, tröst och hopp. Det kommer från trossamfunden.”

Därför vill jag nu göra mig till tolk för att alla dem som nu vädjar till regeringen om att vi skall få denna möjlighet att förmedla empati, tröst och hopp genom att få fira julens gudstjänster tillsammans, under iakttagande av alla nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem. Herren, Herren kommer med väldighet (Jesaja)

Kardinal Anders Arborelius ocd

Biskop av Stockholms katolska stift