Sju nya katolska helgon

Påven Benedictus XVI kundgjorde på lördagen att katolska kyrkan får sju nya helgon. I anslutning till det konsistorium, som utnämnde 22 nya kardinaler, hölls i Peterskyrkan ytterligare ett offentligt konsistorium, där påven officiellt avslutade processerna för helgonförklaring av sju saliga och kundgjorde att helgonförklaring skall äga rum den 21 oktober 2012.

De blivande helgonen kommer från sex länder: Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Kanada och Filippinerna. Det gäller två präster (Frankrike och Italien), två ordenskvinnor (Tyskland och Spanien) och tre lekfolk, varav två kvinnor (Kanada och Tyskland) samt en kateket från Filippinerna.

De nya helgonen är den tyska mystikern Anna Schäffer (1882–1925) från Mindelstätten, den kvinnliga missionären Barbara Cope (1838–1918) som föddes i Heppenheim och dog på Hawaii samt en kvinna från Canada av indianskt ursprung Caterian Tekakwitha (1656–1680). Dessutom kommer kyrkan att ära den franske jesuit och martyren Jakob Berthieu (1838–1896), som mördades på Madagaskar, liksom den filippinske lekmannakateketen och martyren Pedro Calungsod (1654–1672). Ytterligare kandidater är den italienske prästen och ordensgrundaren Giovanni Battista Piamarta (1841–1913) samt den spanska ordenskvinnan Maria del Monte Carmelo (1848–1911).

Korta biografier:

Maria Anna Cope, som föddes den 23 januari 1838 i Heppenheim kom att arbeta i 35 år på ön Molokai på Hawaii med att vårda leprasjuka. Denna syster i den Helige Franciskus Tredje Orden växte upp i New York som barn till tyska emigranter och blev känd under namnet ”Moder Marianne av Molokai”. Cope saligförklarades i april 2005.

Anna Schäffer föddes 1882 i Mindelstätten i Bayern. Hon var sjuk i över 20 år och led av svåra smärtor. Denna mystiker brevväxlade flitigt med ett stort antal människor i religiösa frågor. Efter 1910 fick hon sårmärken på sin kropp, som liknade Kristi sår. Hon dog 1925 och blev saligförklarad 1999.

Den filippinske kateketen, lekmannen och martyren Pedro Calungsod blev saligförklarad år 2000 av påve Johannes Paulus II. Han föddes på ön Cebu och dödades på Guam, en ö i Marianarkipelagen.

Kateri Tekakwitha, nordamerikans indiankvinna från trakterna av det nuvarande USA och Kanada, blev känd under namnet ”Lilja från Mohawk”. Hon dog tre år efter det att hon mottagit dopet och blev 1980 saligförklarad av Johannes Paulus II. Kateri Tekakwitha äras framförallt i helgedomen i Kahnawake i Montreal, där hennes stoft ligger begravt.

Den spanska ordenskvinnan Maria av Berget Karmel, vars namn före inträdet i ordenslivet var Maria Carmela Sallés y Barangueras, grundade kongregationen ”Missionssystrarna av den obefläckade avlelsen”, som vigde sig åt kvinnors utbildning. Hon saligförklarades 1998 av påve Johannes Paulus II.

Den italienska prästen Giovanni Battista Piamarta grundade ”Kongregationen av den Heliga Familjen från Nazareth” och ”Kongregationen av Herrens ödmjuka jungfrur”. Han blev saligförklarad 1997 av Johannes Paulus II.

Jacques Berthieu, präst och jesuit, föddes i 1838 Polminhac i Frankrike och arbetade mer än 20 år som missionär på Madagaskar, där han mördades 1896 vid ett uppror bland befolkningen mot de vita. Berthieu saligförklarades 1965 av påven Paulus VI under det pågående Andra Vatikankonciliet.

Kathpress 2012-02-18

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI kundgjorde på lördagen att katolska kyrkan får sju nya helgon. I anslutning till det konsistorium, som utnämnde 22 nya kardinaler, hölls i Peterskyrkan ytterligare ett offentligt konsistorium, där påven officiellt avslutade processerna för helgonförklaring av sju saliga och kundgjorde att helgonförklaring skall äga rum den 21 oktober 2012.

De blivande helgonen kommer från sex länder: Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Kanada och Filippinerna. Det gäller två präster (Frankrike och Italien), två ordenskvinnor (Tyskland och Spanien) och tre lekfolk, varav två kvinnor (Kanada och Tyskland) samt en kateket från Filippinerna.

De nya helgonen är den tyska mystikern Anna Schäffer (1882–1925) från Mindelstätten, den kvinnliga missionären Barbara Cope (1838–1918) som föddes i Heppenheim och dog på Hawaii samt en kvinna från Canada av indianskt ursprung Caterian Tekakwitha (1656–1680). Dessutom kommer kyrkan att ära den franske jesuit och martyren Jakob Berthieu (1838–1896), som mördades på Madagaskar, liksom den filippinske lekmannakateketen och martyren Pedro Calungsod (1654–1672). Ytterligare kandidater är den italienske prästen och ordensgrundaren Giovanni Battista Piamarta (1841–1913) samt den spanska ordenskvinnan Maria del Monte Carmelo (1848–1911).

Korta biografier:

Maria Anna Cope, som föddes den 23 januari 1838 i Heppenheim kom att arbeta i 35 år på ön Molokai på Hawaii med att vårda leprasjuka. Denna syster i den Helige Franciskus Tredje Orden växte upp i New York som barn till tyska emigranter och blev känd under namnet ”Moder Marianne av Molokai”. Cope saligförklarades i april 2005.

Anna Schäffer föddes 1882 i Mindelstätten i Bayern. Hon var sjuk i över 20 år och led av svåra smärtor. Denna mystiker brevväxlade flitigt med ett stort antal människor i religiösa frågor. Efter 1910 fick hon sårmärken på sin kropp, som liknade Kristi sår. Hon dog 1925 och blev saligförklarad 1999.

Den filippinske kateketen, lekmannen och martyren Pedro Calungsod blev saligförklarad år 2000 av påve Johannes Paulus II. Han föddes på ön Cebu och dödades på Guam, en ö i Marianarkipelagen.

Kateri Tekakwitha, nordamerikans indiankvinna från trakterna av det nuvarande USA och Kanada, blev känd under namnet ”Lilja från Mohawk”. Hon dog tre år efter det att hon mottagit dopet och blev 1980 saligförklarad av Johannes Paulus II. Kateri Tekakwitha äras framförallt i helgedomen i Kahnawake i Montreal, där hennes stoft ligger begravt.

Den spanska ordenskvinnan Maria av Berget Karmel, vars namn före inträdet i ordenslivet var Maria Carmela Sallés y Barangueras, grundade kongregationen ”Missionssystrarna av den obefläckade avlelsen”, som vigde sig åt kvinnors utbildning. Hon saligförklarades 1998 av påve Johannes Paulus II.

Den italienska prästen Giovanni Battista Piamarta grundade ”Kongregationen av den Heliga Familjen från Nazareth” och ”Kongregationen av Herrens ödmjuka jungfrur”. Han blev saligförklarad 1997 av Johannes Paulus II.

Jacques Berthieu, präst och jesuit, föddes i 1838 Polminhac i Frankrike och arbetade mer än 20 år som missionär på Madagaskar, där han mördades 1896 vid ett uppror bland befolkningen mot de vita. Berthieu saligförklarades 1965 av påven Paulus VI under det pågående Andra Vatikankonciliet.

Kathpress 2012-02-18